Pismo podpore h kandidaturi dr. Anžeta Logarja za župana Mestne občine Ljubljane

So trenutki v življenju, ko je vseeno, ali se oglasiš, ali ne. So trenutki, ko je pametneje molčati. A so tudi trenutki, ko se preprosto moraš oglasiti.

Ti trenutki so zdaj, pred županskimi volitvami v Ljubljani.

V Sloveniji se vse prevečkrat predajamo ‘udobju’ splošno veljavnega prepričanja, da je vse že vnaprej odločeno. To krilatico nam vseskozi ponavljajo tisti, ki imajo od tega korist. Ki jim torej takšno razmišljanje omogoča ohranitev statusa quo.

Če nič ne narediš, verjetno tudi ne moreš pričakovati rezultata. Zato tokrat te možnosti ne bomo izbrali, ampak se bomo oglasili.

V Ljubljani imamo na tokratnih lokalnih volitvah priložnost, da že samo s tem, da obkrožimo določenega kandidata, pošljemo sporočilo. Sporočilo, da ni vse vnaprej odločeno. Ne drži, da ni alternative in ni samo nekomu v tej Ljubljani usojeno, da večini v mestu vsiljuje način dela, ki je našemu vrednostnemu sistemu nesprejemljiv. Množica spornih dejanj Ljubljančanom veleva, da ne smemo več mižati na obe očesi.

Imamo kandidata, ki je s preteklim delom že dokazal, da se ne ustraši izzivov, da izvrši, kar si je zadal, predvsem pa, da ima visoko moralno integriteto in da zna iskati skupna izhodišča ljudi z različnim političnim prepričanjem. To je v tem trenutku za Ljubljano zelo pomembno.

Na teh volitvah bo obveljal tisti rek, da v življenju ne gre obžalovati stvari, ki smo jih naredili, temveč tiste, ki jih nismo. Podpisniki tega poziva zato ne bomo obžalovali. Ne bomo obžalovali, da se nismo oglasili in ne bomo obžalovali, da zaradi tega ali onega razloga nismo šli volit.

Tokrat bomo z iskrenim veseljem odšli na volišče oddat svoj glas ZA, za dr. Anžeta Logarja.

Mag. Rado Pezdir

Lovrenc Arnič

Ivo Ban

Prof. dr. Tadej Battelino

Prof. dr. Martin Berishaj

Peter Bernik

Dr. Katarina Bogataj Gradišnik

Mag. Andrej Bručan

Dr. Mitja Deisinger

Mag. Gašper Dovžan

Marko Fink

Dr. Kajetan Gantar

Dr. Boris Golec

Dr. Stane Granda

Red. prof. ddr. Igor Grdina

Aleš Hojs

Jože Hribernik

Marta Jakopič Kunaver

Prof. dr. Anton Jeglič

Tone Kajzer

Prof. dr. Janko Kos

Tone  Kuntner

Marinka Kurilič

Vera Mejak

Milena Morača

Prim. dr. Andrej Možina

Dr. Matija Ogrin

Igor Omerza, mag.

Ingo Pasch

Lojze Peterle

Janez Podobnik

Milena Poterbin

Dr. Damjan Prelovšek

Dr. Ksenija Rozman

Prof. dr. Dimitrij Rupel

Mag. Igor Senčar

Doc. dr. Brane Senegačnik

Dr. Vasko Simoniti

Jože Snoj

Jurij Souček

Jože Strgar

Dr. Ferdinand Šerbelj

Tomaž Štih

Matjaž Štine

Dr. Mitja Štular

Dr. Lovro Šturm

Prof. dr. Peter Šuhel

Dr. Janez Šušteršič

David Tasić

Dr. Matevž Tomšič

Prof. dr. Žiga Turk

Prof. dr. Andrej Umek

Saša Veronik

Dr. Aleks Leo Vest

Dr. Ludvik Vidmar

Elda Viler

Dr. Blaž Vodopivec

Anton Zalokar

Marjan Zgonc

Prof. dr. Metka Zorc

Prof. dr. Ruda Zorc Pleskovič

Prim. doc. dr. Bogomir Žižek