Peterle: Dati resnici domovinsko pravico

Iz govora v Evropskem parlamentu ob 20. obletnici prvih demokratičnih volitev:

“Včeraj ja naš poljski prijatelj Saryuzs-Wolski dejal, da identiteta ni možna brez spomina. Dodal bi, da brez jasne identitete težko načrtujemo prihodnost. Slovenija se je aprila 1990 začela vračati k svoji izvorni identiteti, srednjeevropski in sredozemski identiteti. Nas na poti v polnopravno članstvo v Evropski zvezi (EZ) ni zanimalo samo ustrezno geopolitično pozicioniranje, hoteli smo se vključiti v projekt združevanja Evrope. Hoteli smo soustvarjati največji in najpomembnejši kulturni in gospodarski projekt, ki si ga je izmislila Evropa. Vesel sem, da smo to dokazali tudi z uspešnim predsedovanjem EZ.

Zavedamo pa se, da naša tranzicija še ni dokončana. Dokončana bo, ko bomo jasno ločevali med napako in zločinom ter med resnicoljubnostjo in revanšizmom, ko se bo pri nas naselila evropska potreba po spravi. Ko bo privatizacijsko obsedenost in divji kapitalizem nadomestilo resnično socialno težno gospodarstvo, ko bo naš zgodovinski spomin izčiščen, ko bo imela pri nas domovinsko pravico tudi pravica do resnice.”

Več: Alojz Peterle ob 20. obletnici prvih demokratičnih volitev v Sloveniji