Nostalgični perpetuum mobile nove vlade!

Misel na prispodobo pogonskega  stroja, ki zaradi naravnih zakonov nikoli ne bo deloval – proizvajal uporabne energije, mi prihaja ob snovanju nove vlade po diktatu stranke »novih komunistov« – Levice. Ta bi se kot stranka dejansko morala imenovati Nova KPS. Kje še imajo podobno komunistično vladanje v Evropi in v svetu? Na prste ene roke bi prešteli! Obstaja možnost, da nas takšna vlada  pripelje v usodo njihovega ideala v Venezueli? Ob sestavljanju nove vlade me še misel napeljuje na podobnost nekdanje Albanije. Ta je v trdem komunizmu dolgo vztrajala pod diktatom Enverja Hodže, ki se je ravnal po nareku komunističnega zločinca Mau Tse tung-a iz daljne Kitajske!

»Enaki želodci« zagotovo spadajo v vzporednico s »perpetuum mobile«! Že Jezus Kristus je poskušal nahraniti in odžejati množico v puščavi s kruhom in vinom, ki ga je sam ustvaril, pa mu ni uspelo! Med  sestradano in hirajočo množico so namreč tudi bili Judeži Iškarjoti. Tudi zato Jezusa mnogi smatrajo za »prvega komunista«!

Trdim, da vse tegobe komunizma  in sploh propadanja le tega, izhajajo iz značaja človeka. Eni radi delajo, drugi pa so špekulativni razsipniki, zapravljivci – lumpenproleterijat. Oboji – vsi pa bi radi dobro živeli in si prav vse privoščili. Delovnim in skromnim je še do prihoda komunizma nekako uspevalo, potem pa je v prvih letih komunizma nastopila zavist v spremstvu špekulativnosti in agresivnosti. Zaradi raznolikosti značajev ljudi in delovnih navad je  tudi zato prišlo do komunističnega jemanja tistim, ki so si z delom kaj ustvarili. Oziroma, prišlo je do zaplemb, do nacionalizacije, agrarnih reform, s čimer so potem tudi komunisti lepše živeli, a še vendar samo v revščini komunizma. Seveda se je takrat o tem molčalo, živeli pa smo vsi slabše. In zakaj smo potem vsi živeli slabše? Zato, ker so pridni delavci pred komunizmom delali tako dobro, saj so delali zase, od česa pa smo vsi imeli korist. V komunizmu pa o delali »za nekoga drugega«  – za enorazredno družbo« !

Ideal enorazredne družbe se ni nikjer uresničeval po načrtu komunističnih ideologov. To pa je posledično privedlo do zločinstva, ki se je na koncu sprevrgel, kot vemo v »kulturo smrti«. O tem priča  statistika v svetu s preko 100 milijoni izvensodno pobitih ljudi.

V prispodobi naslova »perpetuum mobile« ciljam prav na raznolikost človeškega značaja – o (pridnih – ne pridnih delavcih) in tudi , kako prolognirani  komunisti sestavljajo bodočo vlado Slovenije, a pri tem ne upoštevajo teorije in preživele prakse » enakih želodcih«. V razcvetu komunizma so lahko nepopravljive napake skrivali pred trpečimi  množicami. Z nastopom  TV-mondovizije, pa vedno manj –  dokler komunizem l. 1990 v globalu ni propadel. In zdaj pa je še ta zanje »nesrečni« internet in »sovražni govor«!

Foto: STA