Papež Frančišek o teoriji spola

Foto: catholicnewsagency.com.
Foto: catholicnewsagency.com.

Papež Frančišek je med današnjo splošno avdienco, ki je potekala na Trgu svetega Petra, nadaljeval s katehezami o družini. Današnja je govorila o »razliki in komplementarnosti med moškim in žensko, ki sta vrh božjega stvarjenja«. Kot je dejal, je Bog s stvarjenjem moškega in ženske in z zakramentom zakona človeštvu poklonil velik dar.

Moški in ženska kot par sta podoba Boga

Sveti oče je začel s pripovedjo o stvarjenju iz svetopisemske knjige Geneza, kjer beremo, da je Bog, potem ko je ustvaril vesolje in vsa živa bitja, ustvaril človeško bitje po svoji podobi: »Po Božji podobi ga je ustvaril, moškega in žensko je ustvaril« (1 Mz 1,27).

Spolna razlika je v dolgi vrsti živih bitij navzoča v mnogih življenjskih oblikah, a samo pri moškemu in ženski ima v sebi Božjo podobo in podobnost, je pojasnjeval papež Frančišek. Svetopisemski odlomek to ponovi kar trikrat v dveh vrsticah (glej. 1 Mz 1,26-27): moški in ženska sta podobi Boga in sta mu podobna. To pomeni, da ni samo moški zase podoba Boga in ni samo ženska zase podoba Boga, ampak sta tudi moški in ženska kot par podoba Boga. »Razlika med moškim in žensko ni namenjena nasprotju ali podrejenosti, ampak občestvu in rojevanju, vedno po Božji podobi in podobnosti,« je zatrdil papež.

Odnos moški – ženska nujen za skladen razvoj

O tem nas uči tudi izkušnja. »Da bi se človek bolje spoznal in se skladno razvijal, potrebuje vzajemnost med moškim in žensko.« Ko do tega ne pride, so vidne posledice. Ustvarjeni smo, da se poslušamo in si od blizu pomagamo. »Lahko rečemo,« je izpostavil papež, »da brez vzajemne obogatitve v tem odnosu – v razmišljanju in delovanju, v čustvih in delu, tudi v veri – dva ne moreta niti do kraja razumeti, kaj pomeni biti moški in ženska«.

Je teorija spola izraz frustracije?

Nadaljeval je, da je moderna in sodobna kultura odprla nove prostore, nove svobode in nove poglobitve glede obogatitve razumevanje te razlike. A je prav tako vnesla dvome in veliko skepticizma. Papež Frančišek je kot primer navedel teorijo spola: »Na primer, sprašujem se, ali ni tako imenovana teorija spola tudi izraz frustracije in vdanosti, ki hoče izbrisati spolno razliko, ker se z njo ne zna več soočiti.« Dodal je, da tvegamo korak nazaj. Odstranitev spolne razlike je problem in ne rešitev. Da bi moški in ženska rešila svoje probleme, se morata več pogovarjati, več poslušati, se bolje spoznati, se bolj imeti rada. Obravnavati se morata s spoštovanjem in prijateljsko sodelovati.

S temi človeškimi osnovami in s podporo Božje milosti je mogoče načrtovati zakonsko in družinsko zvezo za vse življenje. »Zakonska in družinska zveza je resna stvar in to je za vse, ne samo za vernike,« je poudaril Frančišek. Pri tem je pozval vse intelektualce, izobražence, naj se ne izogibajo tej temi, kot da bi bila drugotnega pomena v prizadevanju za svobodnejšo in pravičnejšo družbo.

Ženski priznati veljavo v družbi in Cerkvi

Bog je zaupal zemljo zavezi moškega in ženske. Človekov neuspeh siromaši svet za čustva in zatemnjuje nebo upanja. Znamenja tega po papeževih besedah že vidimo in so zaskrbljujoča. Zatem je izpostavil dve področji, glede katerih bi morali nujno delovati.

Kot prvo je po prepričanju papeža Frančiška treba nedvomno storiti mnogo več v prid ženske, če želimo ponovno dati več moči vzajemnosti med moškim in žensko. »Nujno je namreč, da se ženski ne le bolj prisluhne, ampak da dobi njen glas realno težo, priznano veljavo v družbi in Cerkvi.« Na isti način, s katerim je Jezus obravnaval žensko v okolju, ki je bilo še manj naklonjeno od našega, kajti v tistem času je bila ženska v drugorazrednem položaju; Jezus pa jo je obravnaval na način, ki osvetljuje pot; ta pa vodi daleč, na njej pa smo prehodili samo en majhen del. Papež je pripomnil, da še vedno nismo dojeli globine »ženskega genija«, stvari, ki jih ženska lahko da naši družbi in tudi nam, saj zna videti stvari z drugimi očmi, ki dopolnjujejo miselnost moških.

Dobro živeti zavezo med moškim in žensko

Drugo področje, ki ga je izpostavil papež Frančišek, pa se nanaša na temo o moškem in ženski, ki sta ustvarjena po podobi Boga. »Sprašujem se, ali ni kriza kolektivnega zaupanja v Boga, ki nam zelo škoduje in ki je povzročila, da smo zboleli za vdanostjo v nejevernost in cinizem, povezana tudi s krizo zaveze med moškim in žensko.« Svetopisemska pripoved nam namreč s simbolično upodobitvijo zemeljskega raja in izvirnega greha, govori ravno o tem, da »se občestvo z Bogom zrcali v občestvu človeškega para. Izguba zaupanja v nebeškega Očeta povzroča ločitev in konflikt med moškim in žensko.«

Pri tem je papež izpostavil veliko odgovornost Cerkve, vseh vernikov, predvsem pa vernih družin, da ponovno odkrijejo lepoto ustvarjenega načrta, ki podobo Boga vpisuje tudi v zavezo med moškim in žensko. »Zemlja se napolni z ubranostjo in zaupanjem, kadar se zaveza med moškim in žensko živi dobro. In če moški in ženska skupaj iščeta to zavezo med sabo in z Bogom, jo brez dvoma najdeta. Jezus nas izrecno spodbuja k pričevanju o tej lepoti, ki je Božja podoba,« je sklenil katehezo papež Frančišek.

Vir: Radio Vatikan.