Odpoved naročnine in odpoved Kučanu

Nekateri mediji in radikalne politične skupine, še vedno, drugi pa postali nekakšna glasila nezadovoljnih nostalgikov miselnosti in vrednot komunizma in se strinjajo s trditvijo, ki jo je Milan Kučan izrekel v Šentjanžu 30. oktobra letos, da »se tudi danes nismo pripravljeni podrediti načinu vladanja sedanje oblasti, ki je Sloveniji tuj«.

Gaudeamus igitur*

Slovenski visokošolski in raziskovalni sistem je socialistični kolhoz iz prejšnjega sistema in je eden izmed sistemov v naši državi, ki še niso bili deležni resnejše institucionalne prenove. Prevladuje občutek, da se slovenska znanost giblje stran od osnovnega poslanstva znanosti v smeri politizacije za ohranjanje lastnega vpliva v družbi in to za vsako ceno.

Koliko je krščanska demokracija resnično liberalna?

V zadnjem času precej prahu dviga domnevni obrat krščanske demokracije proti liberalizmu, kar mnogi vidijo kot popoln odklon od njenega izvornega izročila. Ali je res tako? Zgodovinska izkušnja nas uči nekaj popolnoma drugega: predvsem to, kako nepopolno in nedosledno je poznavanje izvornih izročil krščanske demokracije zaradi popačenega posredovanja zgodovine.