Šola javnega nastopanja za začetnike

Zgodba o Mojzesu Mojzes velja v judovski zavesti za največjega preroka. Ob tem težko spregledamo dejstvo, da Mojzes – če gre verjeti poročilu o Mojzesovem poklicu v preroško službo (2 Mz 3,1sl.) – za ta … Beri dalje

Posebnost dekaloga?

Vsako zapoved dekaloga je v bolj ali manj podobnih formulacijah mogoče najti tudi na drugih mestih Pentatevha. Prepovedi malikovanja in krivega priseganja, zapovedi spominjanja sobotnega dne in spoštovanja staršev, prepovedi ubijanja, prešuštvovanja, kraje in krivega pričanja … Beri dalje

Dekalog kot literarna fikcija?

Če deset Božjih zapovedi motrimo z vidika zgodovinskega razvoja, bomo kaj hitro opazili, da zapovedi na kamnite plošče, takšne, kot jih poznamo danes, niso bile napisane z Božjim prstom. Biblično izročilo se v nasprotju z … Beri dalje

Izgubljene generacije

V zadnjem času smo priča javnemu linču nekdanjega nadškofa Alojza Urana, ki je v senzacionalnem jeziku nekakšna zmes medijske hipokrizije in cerkvene inkvizicije. Da je mera še bolj polna so poskrbele katoliške verne duše same, … Beri dalje

Skriti in odkriti Bog

Sveto pismo Stare zaveze z nenavadno doslednostjo poroča o tem, da so se teofanije, pri katerih je bil navzoč Mojzes, dogajale v oblaku. Spet in spet beremo, da je Bog Mojzesa poklical iz srede oblaka … Beri dalje

Mojzes kot avtor Peteroknjižja?!

Prvih pet knjig Stare zaveze nosi Mojzesovo ime in sestavlja posebno enoto, ki so jo Grki imenovali Pentatevh (pente – »pet«, teuche – »orodja«, odtod »étuis« za zvitek papirusa »knjige« – zato Peteroknjižje), Judje so … Beri dalje