Pobude za Dolomitsko izjavo ni dala Partija ampak Edvard Kocbek

Zoran Polič, nekdanji član Izvršilnega odbora OF in član predsedstva SNOS, po vojni notranji minister, v osemdesetih letih pa eden najbolj zagrizenih nasprotnikov demokratičnih procesov ter nepopustljiv branilec starega komunističnega režima in socialističnega samoupravnega sistema, je na posvetu Osvobodilna fronta slovenskega naroda – zgodovinski čas in mesto, ki je bil maja 1991, tik pred osamosvojitvijo, še zadnji tovrstni posvet o OF, opozoril na fascinantno in domala popolnoma neznano dejstvo: »Pobude za Dolomitsko izjavo ni dala Partija, ampak Edvard Kocbek!«

Dolomitska izjava pomeni začetek partijske diktature

Krščanski socialisti in sokoli so se z Dolomitsko izjavo odpovedali samostojnemu političnemu organiziranju in delovanju do konca vojne in tudi v povojnem obdobju, vse do plebiscitarne odločitve večine Slovencev o samostojni Sloveniji in uvedbe demokracije 23. decembra 1990.

Drugi tabu sredine: mašilo preteklosti

»Slovenski komunisti ob tem ne smejo nikoli pozabiti, da SLS vodi duhovščina in da jo neposredno usmerja Vatikan. Vrhovno vodstvo te stranke je Katoliška cerkev, zato je skrajno nenačelno misliti, da se moramo boriti le ‘proti politiki Slovenske ljudske stranke in ne tudi proti Cerkvi in katoliški veri’ […] Gustinčič [je] opozoril tudi na liberalno unitaristično politiko, ki je vidna nosilka fašizma v Sloveniji…”

Dolomitska izjava

Z Dolomitsko izjavo, ki je bila po nekaterih virih podpisana 28. februarja 1943, po drugih virih pa prvega marca, je Osvobodilna fronta (OF) postajala vse bolj transmisija Komunistične partije Slovenije. To se je odražalo tudi kot … Beri dalje

Med enotnostjo in pluralizmom

Sodobni Slovenci smo podobni Aristofanovim razpolovljencem. Nesrečni, brez miru in obstanka iščemo tisto stanje popolnosti, tisto enost, ko bomo našli svojo drugo polovico in bomo spet popolni. V tem stanju smo zelo dovzetni za vabljive … Beri dalje