Dolomitska izjava

Z Dolomitsko izjavo, ki je bila po nekaterih virih podpisana 28. februarja 1943, po drugih virih pa prvega marca, je Osvobodilna fronta (OF) postajala vse bolj transmisija Komunistične partije Slovenije. To se je odražalo tudi kot komunističen monopol v partizanski vojski, varnostno – obveščevalni službi (VOS) in propagandi (agitprop). Drugi dve temeljni skupini, katoliška in sokolska, sta se prostovoljno (?) odrekli snovanju lastnih organizacij. Snovalca in podpisnika Dolomitske izjave za KPS sta bila Edvard Kardel in Boris Kidrič (tudi Franc Leskošek), za slovensko sokolstvo sta izjavo podpisala Jože Rus in Franjo Lubej, za katoliško skupino pa Edvard Kocbek, Tone Fajfar in Marijan Brecelj.  V OF je s podpisom te izjave zmagalo leninistično enostransko načelo. Izjava je posredno napovedala prihodnji slovenski politični razvoj, ki se bo zgledoval po sovjetskem. S tem je bila »uzakonjena« 50 letna komunistična vladavina v Sloveniji!

Foto: Wikipedia