Posebnost dekaloga?

Vsako zapoved dekaloga je v bolj ali manj podobnih formulacijah mogoče najti tudi na drugih mestih Pentatevha. Prepovedi malikovanja in krivega priseganja, zapovedi spominjanja sobotnega dne in spoštovanja staršev, prepovedi ubijanja, prešuštvovanja, kraje in krivega pričanja … Beri dalje

Dekalog – pravo ali temeljne (Božje) zahteve?

Apodiktično in kazuistično pravo V Svetem pismu se nahajajo različne literarne vrste pravnih besedil. Biblično pravo praviloma sledi vzorcu ostalih bližnjevzhodnih pravnih zbirk, s to razliko, da Sveto pismo vsebuje številne različice pravnih oblik, ki … Beri dalje

Dekalog kot literarna fikcija?

Če deset Božjih zapovedi motrimo z vidika zgodovinskega razvoja, bomo kaj hitro opazili, da zapovedi na kamnite plošče, takšne, kot jih poznamo danes, niso bile napisane z Božjim prstom. Biblično izročilo se v nasprotju z … Beri dalje

Božji politični načrt

Temperatura slovenske predvolilne politične scene se nezadržno približuje svojemu vrelišču. Strankam do 4. decembra ostaja le še malo časa, da svoje volivce poskušajo prepričati o primernosti svojega programa; v kolikor lahko računajo na to, da … Beri dalje