Ostajamo zvesti svojemu izročilu in zgodovinskim dejstvom

Foto: sls.si.
Foto: sls.si.

V pojasnilo bralcem je nujno odgovoriti na in dopolniti nekaj netočno zapisanih misli v prispevku gospoda Jožeta Strgarja Ostali smo si zvesti, objavljen 23. 11. 2016 na spletnem portalu Casnik.si.

G. Strgar čustveno in z zanosom piše o letošnjem 10. kongresu NSi – krščanskih demokratov, z nostalgično subjektivno obarvanim pogledom pa opisuje tudi čase, ko je bila na slovenskem ustanovljena zgodovinska Slovenska ljudska stranka in o slovenskih izseljencih v Argentini, ob čemer napačno zapiše: »Njihova skupnost je skozi ves čas, to je pol stoletja, ohranjala družbeno politično zavest, svojo pripadnost avtentični politični stranki, Slovenski ljudski stranki (SLS), ustanovljeni v času J. E. Kreka in se danes imenuje Nova Slovenija – krščanski demokrati.« Zavajajoč je tudi opis g. Strgarja, da je odbor predvojne SLS listine te stranke izročil takratnemu predsedniku Slovenskih krščanskih demokratov Lojzetu Peterletu po prvih demokratičnih volitvah v Sloveniji leta 1990, kar sicer drži, a je nepopolno in zaradi izpuščanja pomembnih dogodkov, ki so sledili, za bralce zavajajoče. Da bi bili pravilno obveščeni, dajemo v SLS naslednje pojasnilo: Naslednica Slovenskih krščanskih demokratov in s tem tudi zgodovinske SLS je sedanja Slovenska ljudska stranka.

Za utemeljitev nasledstva morata biti izpolnjena dva kriterija, formalno-pravni in programski, oba pa potrjujeta kontinuiteto SLS. G. Strgar namreč priročno ne nadaljuje zgodbe o predaji dokumentov SKD leta 1990 in sicer, da sta se SLS – Slovenska ljudska stranka in SKD – Slovenski krščanski demokrati aprila 2000 na željo pretežne večine obeh članstev združili v eno stranko: SLS+SKD Slovensko ljudsko stranko, s čimer je nasledstvo zgodovinske SLS prešlo na združeno stranko. Ta se je kasneje prav iz razloga, da bi poudarila to kontinuiteto delovanja, svoje ime poenostavila v SLS.

Stranka Nova Slovenija (NSi) je bila ustanovljena šele avgusta 2000, takrat še brez nedavnega dodatka v imenu »krščanski demokrati«. Že v času ustanovitve NSi je formalno-pravno nasledstvo zgodovinske SLS pripadalo združeni SLS, zato ga NSi nikakor ni mogla in ne more prevzeti. Sodobna SLS v programskem smislu nadaljuje izročilo zgodovinske SLS in ga nadgrajuje s sodelovanjem s krščansko-demokratskimi in ljudskimi strankami v Evropi in njihovo krovno organizacijo Evropsko ljudsko stranko (EPP), katere polnopravna članica je. Samo kratek pogled na programska dokumenta SLS – Temeljna načela SLS, ki predstavljajo našo vrednostno osnovo za delovanje, in Program SLS – to tezo jasno potrjujejo.

Medtem ko je lepo videti besede g. Strgarja, polne ponosa, »da si ostal zvest svoji istovetnosti – svoji domovinski ljubezni, svoji veri in postavam« bi lahko del svoje zavesti prenesel tudi na zvestobo celovitemu podajanju zgodovinskih dejstev, ki ostajajo vselej istovetna.

mag. Marko Zidanšek
predsednik Slovenske ljudske stranke