Odbor 2014 razume, da se vlada strinja z njihovimi predlogi, a jih ne podpira

odbor 2014Odbor za varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin – Odbor 2014 o vladni nepodpori predlogu za zagotovitev javnosti, preglednosti in odgovornosti v pravosodju

Vlada kaže znake treznjenja. Očitno se zaveda, da se s samouvevnimi stvarmi ni mogoče ne strinjati. Stališče vlade do predloga Odbora 2014 lahko povzamemo: Se strinjamo, vendar ne podpiramo. Pri normalnih in nepodkupljenih ljudeh je strinjanje korak do podpore. Zato smo v Odboru 2014 optimisti, da bodo predlogi za zagotovitev javnosti, preglednosti in odgovornosti v pravosodju sprejeti.

Spremembe, ki jih predlagamo:

– večje spoštovanje človekovih pravic na sodiščih,
– javnost rezultatov glasovanja v senatih sodišč,
– ločena mnenja sodnikov v senatih sodišč,
– možnost snemanja sojenja in fotografiranja sodnikov,
– javno evidenco sodnikov kršiteljev človekovih pravic,
– pregleden sistem napredovanja sodnikov,
– odškodninsko odgovornost sodnikov in tožilcev,
– dejansko možnost izločitve sodnika,
– preprečitev takojšnjega prehajanja sodnikov in tožilcev med odvetnike,
– nadzor javnosti nad delom sodnikov,
– javnost premoženja sodnikov.

Aleš Primc, predsednik Odbora 2014