Odbor 2014: Javna vprašanja ga. Janji Roblek

Foto: Radio Ognjišče.
Foto: Radio Ognjišče.

Slovenija je danes še vedno edina država v zahodnocivilizacijskem krogu, ki ima političnega zapornika in kjer se sistematično kršijo človekove pravice in temeljne svoboščine. Prav tako je Slovenija država, kjer so prav sodišča množični kršilci človekovih pravic in temeljnih svoboščin, saj je bilo ugotovljeno, da je je bilo v zadnjih desetih letih kar 422 primerov, kjer so sodišča na nižjih stopnjah kršila človekove pravice in temeljne svoboščine.

Situacija, v kateri se je znašlo slovensko sodstvo, je resno zaskrbljujoča, zato Odbor 2014 postavlja javna vprašanja predsednici sodniškega društva gospe Janji Roblek, ki tako rada modruje o stanju v slovenskem sodstvu in o tem kaj civilna družba lahko počne, naslednja vprašanja. 1. Ali je predsednica sodniškega društva zasledila ta podatek, da je bilo v zadnjih desetih letih kar 422 kršitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin s strani sodišč? 2. Ali so v okviru sodniškega društva ugotovili in napravili analizo o tem, kateri slovenski sodniki so tisti, ki nam, državljanom Republike Slovenije, kršijo človekove pravice in temeljne svoboščine? 3. Kako bo sodniško društvo ukrepalo v zvezi s tem in kaj bodo naredili, ko bomo državljani Republike Slovenije seznanjeni s tem, kdo so ti sodniki, ki so kršili človekove pravice in temeljne svoboščine?

Odgovori na vsa ta zastavljena vprašanja bodo končno povrnila Slovenijo nazaj na pot k pravični in pravni državi. Odbor 2014 pa bo mirno in dostojanstveno, a odločno in nepopustljivo deloval, dokler ne bodo izpolnjeni vsi cilji Odbora 2014 in dokler ne bodo vsa sojenja javna, transparentna, sproti prevajana in dostopna vsem državljanom Republike Slovenije. Prav tako se bo Odbor 2014 zavzemal, da postanejo premoženjska stanja sodnikov javna ter da se javno izpostavi vsa imena sodnikov, ki so kršili človekove pravice in temeljne svoboščine.

Odbor 2014, 21. 7. 2014

_______________
Časnik je še vedno brezplačen, ni pa zastonj in ne poceni. Če hočete in zmorete lahko njegov obstoj podprete z donacijo.