Narava in pokrajina (foto): Oglasi, rast, razvoj

oglasi, rast, razvoj
oglasi, rast, razvoj

Dva simbolična prizora – za današnji in jutrišnji svet. V ospredju komercialno oglaševanje kot gonilo potrošnje, proizvodnje in gospodarske rasti, v ozadju usihanje narave in zdravega okolja kot posledica izčrpavanja naravnih virov, toplogrednih izpustov, klimatskih sprememb.

Tone Lesnik