Uporaba Chat GPT: Ali znam(o) modro čarati s tehnologijo?

20. 2. 2023 sem pripravljal učne ure za sedmošolce. Lotili smo se branja zgodbe v učbeniku v celoti. Razmišljal sem, kako bi lahko to naredil na raznolikih taksonomskih stopnjah po Bloomu. Tisti dan mi je Mateja Peršolja poslala članek o Chat GPT in uporabi v učilnici. Odločil sem se, da preizkusim to novo tehnologijo. Vpisal sem se z Googlovim računom in že sem bil notri.

Chat GPT po osnovnih funkcijah izgleda zelo podoben Messengerju iz leta 2005, ko so se družbena omrežja šele začela razvijati. V pogovorno vrstico napišeš, kar želiš, GPT pa se na to odzove nemudoma in podaja večinoma zelo kakovostne informacije. V pogovorno vrstico sem napisal, da želim več primerov trdilne, nikalne in vprašalne oblike za Present Simple. Nemudoma mi je ustregel. S tem lahko močno skrajšam pripravo določenih vaj in poskrbim zgolj za ureditev manjših podrobnosti. Lahko se vprašate: »Ampak saj je že ogromno slovničnih vaj na spletu, kajne? Kakšna je sploh razlika med brskanjem za vajami in Chat GPT-jem?« 

Lotil sem se večjega izziva. V Chat GPT sem s pomočjo telefona skopiral zgodbo s 1.500 besedami in naročil sem mu, naj na podlagi te zgodbe pripravi raznolike vaje na vseh taksonomskih stopnjah po Bloomu. Chat GPT je to naredil v manj kot minuti. Kar bi meni vzelo verjetno 10 ur za pretipkavanje zgodbe in zasnovo nalog, sem lahko zdaj naredil v 1 uri. Ne vem, če me je kakšna stvar šokirala toliko, kot me je ta tehnologija. K sebi sem poklical svojo ženo. Rekel sem ji, naj poda neko kompleksno navodilo. Hotela je prepričevalni spis za »Hotel sem prijeti sonce« Toneta Partljiča. Kot pred tem je Chat GPT ustregel tudi tej želji. Občutek sem imel, kot da lahko čaram in da je meja te tehnologije samo domišljija in natančnost vprašanj ter navodil. V rokah še nisem imel česa tako močnega. Kako izvrstna priložnost, da podam bolj kakovosten pouk.

Del šoka pa je tudi strah zaradi surove zmogljivosti. Chat GPT že ustvarja cele diplomske naloge, ki »vzamejo« nekaj minut ob ustrezni internetni povezavi. Kako bomo lahko učitelji vedeli, kakšno je dejansko znanje, razumevanje, uporaba, analiza, vrednotenje in ustvarjanje, ki ga bodo producirali doma? Bomo lahko to preverili z aplikacijami, ki razkrijejo dejanskega »avtorja«? Kako se z učenci pogovoriti, ko pride do tega (in tukaj ni »če«, to se že dogaja)? Kako bomo uporabili Chat GPT za optimalen (učni) razvoj celotne družbe? Kako bomo vedeli, da Chat GPT ne bo polenil tudi učiteljev?

Zagotovo bo uporabno sledeče načelo: Če Chat GPT služi hitrejšemu opravilu nečesa, kar bi zmogel tudi sam (npr. pripravi slovničnih vaj, oblikovanju besedišča, oblikovanju odličnih zglednih primerov), potem se mi zdi to smotrna uporaba. S tem ostane več časa za ostale stvari, kot je podajanje povratne informacije učencem ali malo bolj spočit učitelj (slednje ni ravno pogost fenomen). Pri uporabi, kot je zasnova raznolikih vaj na taksonomskih ravneh, pa nisem več tako prepričan. Ker priprava tega traja toliko časa, se redko zgodi, da učitelji to sploh lahko temeljito pripravimo za vse razrede. Pa tudi če bi bilo dovolj časa: Bi zmogel to narediti sam od sebe? Sem že toliko podkovan? Nisem najbolj prepričan.

Na tem mestu se vedno vrnem k ciljem in merilom uspešnosti, ki smo jih oblikovali s kolektivnim znanjem učiteljev angleščine. Pri tem smo uporabili svoje možgane, Chat GPT pa bo zgolj sredstvo, da se hitreje pripravijo vaje in dejavnosti, ki bodo omogočile zasledovanje teh ciljev in meril uspešnosti. Hitro nas lahko spomni, katere strategije lahko koristimo za učenje besedišča, analizo članka ali iskanje zanesljivih virov o neki tematiki. Chat GPT bo izvrsten za podajanje idej, kako lahko učenci izkažejo svoje znanje na najrazličnejše načine. Našo vlogo učiteljev vidim pri razpravi o teh načinih, kateri so najbolj praktični, učinkoviti in služijo čim globljemu vpogledu v znanje učencev – tako učencem kot učiteljem in po možnosti celo staršem.

Če želimo biti v koraku s časom, moramo o tej stvari začeti govoriti čim prej. Jutranji sestanek učiteljev je lahko izvrstna iztočnica. Izkoristiti moramo vse priložnosti Chat GPT-ja ob nujnem pogoju, da nas ne zapelje v cono udobja, ampak omogoči dvig pouka in učenja na čim višji nivo.

Luka Lavrin