Na vrh UKC LJ je mogoče kadrirati tudi kompetentne ljudi

ukcZdravstveno osebje univerzitetnega centra v Ljubljani si zasluži primerljivo delovno okolje, strokovni in osebni razvoj in nagrajevanje po kakovosti in obsegu dela, pacienti pa primerljivo bivalno okolje ter kakovost in varnost obravnave s kliničnimi centri v regiji. Le tako bodo preprečili odhajanje obojih v tujino!

Optimizacija delovanja kliničnega centra Ljubljana je mogoča le z umikov ministrstva za zdravje oz. točneje ministrice in njenih predstavnikov v svetu zavoda iz danes običajnega neposrednega upravljanja. Ministrstvo ima obveznost oblikovanja pravno formalnega okolja v katerem ponudniki zdravstvenih storitev ter zdravstvene zavarovalnice delujejo ter nadzora nad njihovim delovanjem (reguliran trg). Neposredno upravljanje in vodenje UKC Ljubljana je potrebno zaupati sposobnim in usposobljenim direktorjem in/ali uglednim podjetjem z mednarodnimi referencami na tem področju.

Država naj postavi cilje ter imenuje kompetenten svet zavoda, ki ga bodo sestavljali ugledni slovenski direktorji poznavalci upravljanja, ugledni slovenski zdravniki na delu v tujini poznavalci zdravstvenih sistemov v svetu ter poznavalci zdravstvene ekonomike. Njegova odgovornost je imenovanje uprave po kadrovsko profesionalnih postopkih s ciljnim iskanjem kandidatov z ustreznimi referencami in osebnostnimi lastnostmi, če jih ni doma pa v tujini. Tu sta dve možni rešitvi: Ali postaviti na čelo kliničnega centra direktorja s poznavanjem zdravstva, upravljanja in ekonomike. Ali pa uglednega zdravnika in člana vodstva odgovornega za podporo poslovanja (primer Avstrije in tudi klinike Golnik). Naloga vodstva je, da zagotovi stabilno poslovanje in kakovost storitev ter varnost pacientov, da zagotovi osebni in strokovni razvoj zaposlenih, da definira sistem nagrajevanja po kakovosti in obsegu dela, da s pomočjo specializiranih podjetij gradi napredno zasnovane klinike na osnovi procesov dela, jih povezuje v enovit sodoben bolnišnični informacijski sistem, ki bo omogočal povečati kakovost storitev, varnost pacientov in učinkovitost delovanja. Povečanje kakovosti in učinkovitosti je možno z uporabo orodij za izboljšanje, kot jih uporablja razvita industrija že več desetletij in jih uporabljajo odlične bolnišnice širom EU.

Potrebni pogoj pa je, da ministrstvo za zdravje s pomočjo strokovne javnosti posodobi zakonske rešitve na področju zdravstva ter odpravi neustrezen zakon o zavodih, tako kot je naredila pred časom sosednja Avstrija. Pri tem naj sledi tudi ostale dobre prakse predvsem v EU in tudi v svetu.

S pomočjo teh ukrepov bi zagotovili njihovo boljše in bolj ekonomično delovanje ter večjo kakovost storitev, posledično pa tudi manjše davke za gospodarstvo in državljane ter razvoj zdravstvenega turizma.

Besede ministrice, da je treba na položaje direktorjev bolnišnic, in še posebej na mesto generalnega direktorja oziroma direktorice UKC LJ, imenovati kompetentne ljudi, se lahko pokažejo tudi v dejanjih.