Na Shodu za družino se je zbralo več tisoč ljudi

Na shod so prišli z zastavami, baloni in s transparenti. (Foto: Peter Merše)

V torek, 28. septembra, ob 17. uri je bil v Ljubljani pred Državnim zborom velik Shod za družino. Ob napovedani uri je bil prostor nasproti DZ približno polovično zaseden, vendar je prišlo še veliko ljudi. Nekakšen kazalnik bi bilo lahko število esemesov podpore zahtevam vladi in deklaraciji za varno šolo, ki ju je prebral Aleš Primc: bilo jih je približno 2700. Na podlagi tega organizator ocenjuje, da se je shoda udeležilo okrog deset tisoč ljudi.

Nekajkrat je bilo treba odpreti dežnike. (Foto: Peter Merše)

Med udeleženci je bilo mogoče videti tudi precej znanih obrazov, med drugim predsedniškega kandidata Janeza Ciglerja Kralja, ki je bil sicer urejen na način, da ga ni bilo lahko prepoznati, obdan pa je bil z mladimi, predvidevam, da so bili to njegovi otroci. Prišlo je tudi več drugih članov NSi, SDS, SLS, CI Prebudimo Slovenijo in drugih organizacij in društev, ki podpirajo tradicionalno družino, ne dovolijo poseganja v naravne danosti niti vdora ideologije LGBTQIA+ v šole.
Seveda se je shoda udeležilo tudi kar nekaj duhovnikov, redovnikov in redovnic, med drugimi je prišel tudi upokojeni škof dr. Anton Stres.
Razpoloženje med zbranimi je bilo prijetno, o tem smo se pogovarjali tudi po koncu prireditve. Nekateri so že prišli v skupinah, drugi so se dobili tam. Vsakdo je našel znanega ali celo takega, ki ga že dolgo ni videl. Pesmi, ki so jih peli ali so bile predvajane, smo peli vsi, zlasti ponosno smo zapeli Prešernovo Zdravljico, s katero se je spored začel.

Na kratko o govorih na shodu

Shod se je začel s pesmijo, teh je bilo v nadaljevanju še nekaj, nadaljeval pa z nagovorom Janeza Kunca, podpredsednika stranke Glas za otroke in družine, sicer pa vodje Osemenjevalnega centra Preska. Kot strokovnjak za genetiko je del svojega nagovora posvetil tudi genetskemu vidiku razlik med spoloma in širše med ljudmi in vplivu hormonov na človeka. Sledil je nagovor Metke Zevnik, predsednice združenja Glas starih staršev, ki je predvsem poudarila, da starši nočemo biti številke, kot naj bi bili po sistemu LGBTQIA+ za naprej označeni. Oba govornika sta se oprla tudi na svetopisemsko poročilo o stvarjenju človeka iz Prve Mojzesove knjige.

Nato je nastopil Aleš Primc, predsednik stranke Glas za otroke in družine, ki je v nagovoru pojasnil, kaj pomeni uvedba vzgoje po načelih LGBTQIA+, povzel očitke vladi v zvezi z obravnavano temo, zahteve, ki jih udeleženci shoda postavljamo vladi in poslancem, in točke, ki morajo biti izpolnjene za varno šolo. Navzoče je pozval, naj na določeno številko GSM pošljejo le besedico Da, če se strinjajo s povedanim. Vsi niso imeli s seboj telefonov, a je prišlo na številko, ki jo je povedal, približno 2700 pritrdilnih sporočil.

Zahteve, postavljene vladi

Vlada, poslanke in poslanci!
1. Zavrnite sporne spremembe družinskega zakonika, ki škodijo otrokom.
2. Sprejmite rešitve, ki bodo omogočile, da bomo lahko še boljši mame in očetje.
3. Sprejmite rešitve, s katerimi bosta priznana izjemna vloga in pomen starih mam in starih očetov za vnuke.
4. Sprejmite ukrepe, s katerimi bo Slovenija otrokom, mladim in družinam bolj naklonjena država.
5. Sprejmite ukrepe in ustvarite razmere, ki bodo omogočili, da bodo mladi z veseljem ostali v Sloveniji in se bodo tisti, ki so se odselili, radi vračali.

Deklaracija za varno šolo

1. Vrtec in šola morata spoštovati vzgojo staršev, ne pa je rušiti.
2. Šola mora omogočiti, da se otroci skladno in celostno izobražujejo in razvijajo vse svoje intelektualne, psihične in telesne potenciale.
3. V vrtcu in šoli se dečki in deklice vzgajajo za spoštljiv odnos do svojega in nasprotnega spola.
4. V šoli je prepovedano učenje o spreminjanju spola in spolne usmerjenosti.
5. LGBTQIA+ aktivističnim organizacijam je prepovedan vstop v šolski prostor.