N. Glücks, Reporter: (Ne)pristranskost RTV Slovenija

Kaj bi se zgodilo, če bi novinar RTV izrekel: bodimo optimisti, morda bo pa vendarle zmagal Donald Trump.

V četrtem členu zakona o Radioteleviziji Slovenija med drugim piše, da ta javni zavod nacionalnega pomena zagotavlja verodostojne in nepristranske informativne oddaje, v petem členu pa je zapisano, da morajo novinarji spoštovati načelo resničnosti, nepristranskosti in celovitosti informacij. Seveda je še akt o poklicnih merilih in načelih novinarske etike v programih RTV Slovenija, kjer v delu o novinarski nepristranskosti pravijo, da je to temeljna vrednota v vseh programih te hiše, ki ji je kot javnemu zavodu zaupano poslanstvo objektivnega obveščanja javnosti. Poročanje mora biti čustveno neopredeljeno, izogniti se je treba vsemu, kar lahko spodbudi upravičeno domnevo, da je novinar ali javni zavod pristranski.

Kako visoko na RTV čislajo nepristranskost, skušajo potrditi še s sprejetimi programskimi standardi, s katerimi so se zavezali, da novinarji dajejo zanesljive, nepristranske, profesionalno pripravljene informacije. Toda vse skupaj se izkaže kot farsa, ko dopisnik iz ZDA Edvard Žitnik ob spremljanju končnega razpleta na ameriških predsedniških volitvah ob oglašanju v živo izreče: »Znanega ni nič novega, vendar bodimo optimisti, zakaj ne, morda pa kljub vsemu še vedno zmaga Hillary Clinton.«

Seveda ni šlo za lapsus, ne za trenutni profesionalni zdrs, v tem duhu je Žitnik spremljal celotno kampanjo v ZDA.

Več lahko preberete na reporter.si.