Pomnožimo molitev za domovino

Molimo, saj molitev spreminja tok zgodovine!

V nekaterih laiških gibanjih odločili, da pomnožimo molitev za domovino. Razdeljenosti v Sloveniji namreč ni videti konca. Sedanje napetosti, protesti in sovražnost med nami poglabljajo nasprotja, ki lahko vodijo v še večjo sovražnost, ki bo še bolj zastrupljala naš narod.

Na različnih straneh se sicer pojavljajo različne pobude, kot so pisma medijem in podpisovanje peticije podpore vladi. To seveda lahko storimo, vendar ne zadostuje.

Z zlom sovraštva se lahko borimo le z Božjo močjo, »kajti naš boj se ne bije proti krvi in mesu, ampak proti vladarstvom, proti oblastem, proti svetovnim gospodovalcem te mračnosti, proti zlohotnim duhovnim silam v nebeških področjih« (glej cel odlomek Ef 6,10–18).

Zato smo se v nekaterih laiških gibanjih odločili, da pomnožimo molitev za domovino. V luči stopnjevanja pritiskov dela javnosti je resna nevarnost, da pade vlada. Ker je pred nami delno negotova bližnja prihodnost zaradi zdravstvenih, gospodarskih, ekonomskih in socialnih posledic sedanje krize, sta padec vlade in kaos, ki bi nastal, najmanj, kar si lahko želimo. To bi bila tudi najslabša možnost za vse državljane.

Nobene vlade, tudi če bi bila za nas manj primerna, se v krizi ne ruši, temveč ji je treba pomagati in pričakovati od nje, da deluje, kar se da dobro. Prepričan sem, da smo to vlado dobili po Božji previdnosti.

Nihče si v začetku leta še v sanjah ni mogel predstavljati tega, kar imamo danes. Bog pa je vse to že vnaprej predvidel. Zato je prejšnji predsednik vlade nepričakovano odstopil, čeprav tega ni nihče pričakoval, še manj zahteval.

Molimo, saj molitev spreminja tok zgodovine!

Sedanja vladna koalicija se je proti pričakovanjem in kljub velikim odporom hitro sestavila. In na čelu vlade smo dobili človeka, ki se je že večkrat izkazal kot odličen krizni upravljalec, kar nesporno dokazuje tudi z uspešnim spopadanjem s krizo, katere nevarnosti se po večini nismo zavedali.

Skratka, vse se je sestavilo po scenariju, kakršnega ne more sestaviti niti najboljši človeški um. Zato lahko z veliko vero in zaupanjem v Boga gledamo naprej v prihodnost. Če nam je Bog v tem času na tako izreden način pomagal in nas obvaroval mnogo hujših stvari, se smemo zanesti Nanj tudi naprej.

Zato vabim vsakega bralca, da za domovino vsak dan zmoli desetko rožnega venca ali pa rožni venec Božjega usmiljenja oziroma karkoli po svoji izbiri. Za zdravo pamet, modre odločitve, strpnost in sodelovanje.

Molimo, saj molitev spreminja tok zgodovine!