Jože Poglajen, svetnik RTVS, piše laži in zavaja

Mnenje Jožeta Poglajna, svetnika RTVS, je zavržno, ker piše laži in zavaja.

Podpora novoizvoljenemu generalnemu direktorju RTVS je bila prepričljiva, kar kaže, da mu večina svetnikov zaupa, zato so mnenja, Jožeta Poglajna, svetnika RTVS, zavržna, ker piše laži in zavaja. V zahtevnih časih živimo, smo omejeni in občutljivi, a upam, da se zavedamo, da ne smemo prizadeti človeške podobe v sebi in drugih. Le s samospoštovanjem in spoštovanjem drugih smo namreč ogledalo človeškega dostojanstva, po čemer hrepeni vsako človeško srce.

Mnenje Jožeta Poglajna, svetnika RTVS, je zavržno, ker piše laži in zavaja

Mnenje gospoda Jožeta Poglajna, objavljeno v Dnevniku – ima sicer vso pravico in kot svetnik RTVS celo dolžnost, da pove stališče do vodenja RTVS – ocenjujem kot zavržno, ker piše laži in zavaja. Že doslej je na Svetu RTVS izražal žaljiv in nekorekten odnos do ljudi, ki se ne strinjamo z njegovimi pogledi, to pa žal potrjuje tudi to njegovo pisanje o novem generalnem direktorju RTVS.

Podpora novoizvoljenemu generalnemu direktorju RTVS je bila prepričljiva, kar kaže, da mu večina svetnikov zaupa

Svetniki, ki smo podprli gospoda Andreja Graha Whatmogha (od 27 kar 18), smo se odločali po njegovi integriteti, znanju in sposobnostih, ne pa po omenjenih lažeh in zavajanju. Podpora njemu je bila dvakrat večja kot podpora drugouvrščeni kandidatki, aktualni direktorici RTVS, medtem ko je gospod Igor Kadunc v prvem krogu dobil najmanj glasov, kar tudi nekaj pove o njegovem dosedanjem vodenju RTVS. Na to so vplivali indici na nepregledno finančno poslovanje, na kar so opozarjali tudi Nadzorni svet (NS) in drugi pristojni organi.

Torej: v nasprotju z g. Poglajnom smo svetniki, ki smo volili g. Graha, prepričani, da RTVS že drugo leto posluje brez finančnega načrta ravno zaradi utemeljenih sumov o nepravilnostih pri poslovanju, na kar vseskozi opozarja Nadzorni svet RTV Slovenija. Gre torej za poslovne, kadrovske in druge občutljive zadeve na RTVS. O tem so se strinjali svetniki različnih idejnih usmeritev ter zato že pred dvema letoma in znova lani glasovali za razrešitev g. Kadunca in obakrat je za večino manjkal le en glas. Nikakor torej ne gre za naše in vaše, pač pa za korektno poslovanje zavoda.

Verjamem pa, da je v interesu vseh plačevalcev naročnine, da RTVS posluje pregledno in da ustanovo vodi človek, o katerem smo prepričani, da to zna in je pripravljen strokovno voditi ustanovo.

Prepričan sem, da je bil ravno zaradi realnega, celovitega in v dobro nacionalne TV in njenih plačnikov podanega programa v teh zahtevnih časih gospod Grah z prepričljivo večino izvoljen za novega generalnega direktorja RTV Slovenija. Pričakujem pa, da bodo tudi svetniki, ki niso glasovali zanj, to spoštovali. Milo rečeno, pa je neumestno, nezrelo in nekorektno, da kdo širi nezadovoljstvo nad novoizvoljenem direktorjem v javnosti z zavajanjem in podtikanjem.

Zasl. prof. dr. Janez Juhant, svetnik RTV Slovenija