MMC RTV: Ministrstvo za infrastrukturo objavilo predlog zakona o drugem tiru

Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo predlog zakona o drugem tiru, v katerem predvideva nove vire za odplačevanje posojil. Javna razprava bo trajala do 29. marca.

Za predlog zakona je predvidena obravnava po nujnem postopku, z zakonom pa hitijo, da bi omogočili pridobitev nepovratnih sredstev iz razpisa, ki predvideva združevanje različnih evropskih finančnih virov in sodelovanje ene ali več zalednih držav. To terja skupno podjetje, ki posledično zahteva nekoliko drugačno zakonsko ureditev.

Gre za nepovratno milijardo evrov, ki bo namenjena prometnim projektom, pri katerih bo zagotovljeno financiranje iz zasebnega kapitala oziroma iz finančnih institucij za izvedbo v okviru večletnega delovnega programa o instrumentu za povezovanje Evrope (IPE).

Da bi bilo s projektom drugega tira v tem razpisu sploh mogoče sodelovati, se mora družba 2TDK nujno prijaviti kot investitor. Razpis je bil objavljen januarja, rok za prijavo pa se izteče 14. julija. Na ta dan mora biti družba 2TDK že investitor.

200 milijonov bo zagotovila država

Financiranje projekta bo temeljilo na diverzifikaciji in kombiniranju finančnih virov skladno s politiko evropskih institucij. Vzdržnost finančne konstrukcije bo zagotovljena s 40-odstotnim deležem kapitala v strukturi virov projektnega podjetja. Okvirno polovico tega kapitala bo zagotovila država iz potrjenih proračunov za leti 2017 in 2018 v skupni višini do 200 milijonov evrov.

Nadaljnjih 25 odstotkov oziroma do 250 milijonov evrov se po predlogu zakona načrtuje iz nepovratnih evropskih sredstev, v prvi vrsti IPE-ja kot ključnega programa za sofinanciranje jedrnih transportnih koridorjev. Predvideno je tudi, da bo del nepovratnih sredstev zagotovljen iz kohezijskega sklada, kar bo zahtevalo spremembo slovenskega operativnega programa za izvajanje kohezijske politike v obdobju 2014-2020.

Več: MMC RTV