Režimski mediji, kako dolgo še?

Da je komunizem začel razpadati, da so prav mediji pomembno prispevali k njegovemu padcu. Zlasti je bila  za razpad komunističnega sistema zaslužna televizija.mediji Takrat so tudi najbolj zaostali in revni predeli na zemeljski obli izvedeli, da se v revnem komunizmu živi znatno slabše kot v kapitalizmu, kar je bilo in še je v očitnem nasprotju z naukom Marxa in Lenina.

V petek, jutro po proslavi rojstnega dneva slovenske države, sem pohitel do poštnega nabiralnika po »moj časopis«, ki ga dobivam od leta 1964. Predvsem me je zanimala naslovna fotografija z državne proslave. In je ni bilo na naslovni strani Večera niti napovedi članka o tem dogodku.

V prejšnjem sistemu kaj takega ne bi bilo mogoče

Si je mogoče zamisliti, da bi se kaj takega zgodilo v času, ko je prav tako Večer bil režimsko glasilo – kot glasilo SZDL. Takrat smo imeli dva in tudi nekateri so si znali narediti še več dni praznika za dan republike 29. november. Da se je tokrat o največjem državnem prazniku Slovencev »režimski tisk izneveril«, je predvsem pripisati ignoriranju, saj že scenarij proslave Igorja Pirkoviča jugonostalgikom ni bil po godu. Upajmo, da ta nevolja ne zajema večine Slovencev, ki so (smo) po več kot tisočih letih prizadevanj dobili lastno državo.

Kljub samostojnosti rdeče korenine ostajajo

Slovencem nam je torej uspelo, da smo kot samo dvomilijonski narod z lastnim jezikom, kulturo in knjigo to dosegli, kar mnogim – celo sto milijonskim narodom z lastnim jezikom, a brez knjige v svojem jeziku, ne uspe.

In če se spet dotaknem besedne zveze »režimski mediji«, pri čemer pravi Slovenci razumemo, da gre za medije, ki rastejo na rdečih koreninah. S tem ne kratim pravice do strankarskih glasil v demokraciji, ampak le mislim, kako perverzno se podaljšuje prejšnji režim prek medijev, kot da drugi Slovenci ne bi znali vladati in bolje gospodariti. Pridevnik »režimski« torej pomeni, da gre za medije, ki naj bi pomagali restavrirati propadli komunistični režim.

Kljub vsemu so mediji pomagali pri padcu komunizma

Vemo pa tudi, da je komunizem začel razpadati, da so prav mediji pomembno prispevali k njegovemu padcu. Zlasti je bila  za razpad komunističnega sistema zaslužna televizija, še posebej s pojavom mondovizije – in kaj danes pomeni internet! Takrat so tudi najbolj zaostali in revni predeli na zemeljski obli izvedeli, da se v revnem komunizmu živi znatno slabše kot v kapitalizmu, kar je bilo in še je v očitnem nasprotju z naukom Marxa in Lenina. Tudi naši komunisti so modrovali, da je le revež dober komunist (predavanje na I. zasedanju AVNOJ v Bihaču leta 1942). Še zlasti ni uspela teorija o enakih želodcih, kar se tudi jasno vidi v našem postkomunizmu, ko so naši največji komunisti postali tajkuni. Prav zato pri nas ni mogoče najti tajkuna, ki ni bil komunist in ki se ne bi v postkomunizmu zavzemal za podaljšanje privilegiranega položaja, ki pomeni malo ali nič delati in dobro živeti.