Marko Pavliha na svojem blogu o zemljevidih

Asistentka dr. Sancinova je nedavno izjavila, da je kakršnokoli risanje meja in zemljevidov v tej fazi neprimerno, ker je to naloga arbitraže. Strinjam se z njo, pod pogojem, da bo do arbitraže sploh prišlo, dodajam pa, da to ne velja za ključen zemljevid, ki bi ga morali združeno, strokovno in politično promovirati in argumentirati tako v javnosti kot pred morebitno arbitražo ali za pogajalsko mizo. To je naš »tožbeni zahtevek«, saj gre za okvirne morske meje po načelu uti possidetis de facto, ki izhajajo iz temeljne listine o samostojnosti Republike Slovenije, bele knjige, sporazuma o obmejnem sodelovanju in prometu, zakona o razglasitvi zaščitne ekološke cone in epikontinentalnem pasu Republike Slovenije, zgodovinskih in drugih posebnih okoliščin, pravičnosti in nedavnega mnenja ustavnega sodišča.

Več na blogu Mare liberum

Foto: Aleš Čerin