Kaj je v Bruslju natrosil medijski strokovnjak (?) Marko Milosavljević

Marko Milosavljević (Foto: STA)

Na posvetovanju v okviru skupine Evropskega parlamenta za spremljanje spoštovanja demokracije, pravne države in temeljnih pravic (DRFMG), ki jo vodi poslanka Sophie in ‘t Veld, je v Bruslju med drugimi strokovnjaki(?) in politiki govoril tudi profesor FDV za novinarstvo Marko Milosavljević in trdil:

»Najprej bi odgovoril na vprašanje glede kadrovskih sprememb pri javnem medijskem servisu. Teh prej nisem omenjal, ker se še niso zgodile. Mislim, generalni direktor, ki je bil, mislim, sprva povabljen k tej razpravi, je bil dejansko zamenjan, vendar novi generalni direktor nastopi mandat šele čez mesec ali mesec in pol. Zato je stari generalni direktor še na položaju in je težko definirati, kakšne bodo posledice zamenjave. Ampak ja, do zamenjave je prišlo, in to še pred koncem njegovega mandata, in zdi se, da novi kandidat, novi generalni direktor, ne izpolnjuje nekaterih kriterijev oziroma pogojev za imenovanje za generalnega direktorja. Bomo videli, kaj se bo glede tega zgodilo.«

Marko Milosavljević lagal o menjavi generalnega direktorja RTV Slovenija

Marko Milosavljević prekriva bistvo naše medijske krajne ob tej in še drugih priložnostih. Pošteno bi bilo, da bi tu najprej povedal, da smo generalnega direktorja odstavljali – sicer je za to zmanjkal le en glas – že davno preden je nastopila ta vlada, namreč leta 2018. Prav tako bi kot dežurni govorec RTV lahko rekel kaj o pluralizmu oziroma za kakšno enoumje gre, kar govorijo levičarji po Evropi. Namreč, to enoumje je kvečjemu kar do 80-odstotno v prid tistim, ki zdaj govorijo, da mediji pri nas niso dovolj pluralni.

Torej prosim, stroka, povejte resnico! Predvsem pa je gospod Marko Milosavljević pozabil povedati, da je bil zdaj odprt razpis, ker je dosedanjemu generalnemu direktorju potekel mandat.

Generalni direktor dejansko ni bil zamenjan, pač pa je bil v regularnem postopku izvoljen novi generalni direktor.

Kako si drugače kot laž razlagati tako trditev strokovnjaka s FDV, ki v celoti izpade kot popolnoma nekaj drugega, kar se je dejansko dogajalo. In poleg tega kaže še na neutemeljeno vsiljevanje svojega mnenja, kaj vse naj bi se zgodilo na RTV Slovenija.

Od kod tudi Milosavljeviću podatek, da novi generalni direktor ne izpolnjuje pogojev, če je Svet RTVS lani skladno s postopki objavil uradni razpis ob koncu mandata sedanjemu generalnemu direktorju ter na svoji redni seji 25. januarja letos sprejel legitimen postopek izvolitve novega generalnega direktorja.

Komisija je po pravnih mnenjih ugotovila, da kandidati izpolnjujejo pogoje, ter volila. Sedanji direktor je izpadel v prvem krogu, v drugem pa je bil s skoraj dvotretjinsko večino izvoljen novi generalni direktor, gospod Andrej Grah Whatmough.

Vprašanje univerzitetnemu profesorju novinarstva

Ne verjamem, da gospod Marko Milosavljević, profesor novinarstva tega ne bi vedel. Torej spet laž in zavajanje slovenske in evropske javnosti.

Kot svetnik RTVS sprašujem profesorja ljubljanske univerze, kako spravlja te svoje izjave v sklad z etičnim kodeksom univerzitetnega profesorja? Kako odgovorne se mu zdijo zavajajoče izjave, ki dajejo lažno sliko slovenske medijske krajine udeležencem omenjene razprave ter slovenski in evropski javnosti, ki spremlja ta dogajanja? Pozivam tudi ustrezne organe v Sloveniji, pristojne za verodostojnost, da se na to ustrezno odzovejo.

Zasl. prof. dr. Janez Juhant, svetnik RTV Slovenija