M.Lahovnik, Večer: Med Angelo in Alenko

2014. bo za veliko večino evropskih gospodarstev leto gospodarskega okrevanja, vendar bo visoka brezposelnost še naprej velik družbeni problem. Največje svetovno gospodarstvo, ZDA, naj bi letos po napovedih Mednarodnega denarnega sklada doseglo 2,6-odstotno rast. Slovenija ostaja edina država v EU, ki ji Evropska komisija tudi za obe prihodnji leti napoveduje krčenje gospodarstva. Najuglednejše ekonomske inštitucije Sloveniji za leto 2014 napovedujejo upad gospodarske aktivnosti med 0,8 in 2,5 odstotka. Slovenija, ki je po kupni moči pred krizo dosegala že 91 odstotkov povprečnega BDP Evropske unije, se bo, zaradi nadaljevanja upada gospodarske aktivnosti, po stopnji razvitosti vrnila za deset let nazaj, na raven iz leta 2004. V smislu razvoja bomo lahko govorili o izgubljenem desetletju. Sosednja Avstrija je po zadnjih podatkih po razvitosti za skoraj tretjino nad povprečjem EU, Slovenija pa skoraj petino pod njim.

Kaj bi bilo treba spremeniti v letu 2014, da bi obrnili negativni trend ekonomskih kazalcev? Zaradi negotovega domačega poslovnega okolja in nepredvidljive ekonomske politike bodo investitorji tudi v letu 2014 zelo previdni. Ne smemo zanemariti, da se je breme dajatev za podjetja in gospodinjstva z novim letom še povečalo. Veljati je začel novi nepremičninski davek, zaradi odprave indeksacije davčnih razredov pa se bo povišala dohodnina. Vlada je uvedla tudi dodatne prispevke za avtorske in pogodbene oblike dela. Zvišujejo se tudi stroški študentskega dela. Ne smemo zanemariti, da v letu 2014 vlada načrtuje zdravstveno reformo, ki se spet bolj kot z racionalizacijo javne porabe v zdravstvu ukvarja z vprašanjem, kje in kako bi lahko še dodatno pobrali zdravstveni prispevek. Slovenija bo tako le še utrdila primat države z največjim razmerjem med bruto stroškom dela podjetij in neto plačo zaposlenega. Z drugimi besedami, razvojni inženir je z novim letom pri isti neto plači za podjetje v Sloveniji še dodatno dražji kot v Avstriji. V takšnih razmerah bi bilo precej naivno, če bi pričakovali, da bodo podjetja pripravljena bistveno povečati obseg investicij. Brez novih investicij pa tudi ne bo novih delovnih mest, zato ni presenetljivo, da tako Evropska komisija kot Mednarodni denarni sklad Sloveniji tudi za leto 2014 napovedujeta rahlo povečanje brezposelnosti. Napoved premierke, da bo zaposlovanje mladih ena izmed treh ključnih prioritet leta 2014, je sicer logična in všečna, saj je med mladimi že vsak četrti brezposeln. Žal pa brezposelnosti ni mogoče znižati z všečno retoriko, temveč le s konkretnimi ukrepi.

Več lahko preberete na Večeru.