M. Krivic, Objektiv: Zapornik kot poslanec?

Odličnemu pravniku dr. Draganu Petrovcu, s katerim se tudi osebno dobro razumeva, se je v članku Vedno v imenu ljudstva v prejšnjem Objektivu (2. avgusta 2014) pripetilo nekaj nenavadnega: polemiziral je z mojim pismom bralca v Dnevniku, ki pa sploh ni bilo objavljeno! Očitno si ni mogel misliti, da pismo, ki sem ga hkrati poslal tudi njemu in še nekaterim kolegom, ne bi bilo objavljeno. Toda uredništvo je bilo bolj »budno« od njega in mojih misli ni spustilo na časopisni papir. Da niso primerne za objavo, je reklo. Toda, smola, tri najpomembnejše stavke iz tega neobjavljivega pisma je v polemiki z menoj citiral dr. Petrovec, zato mi bo, upam, zdaj dovoljeno bralce seznaniti še z zaključkom pisma. Takole se je glasil:

Ogromna večina volilcev je na teh volitvah – sicer le indirektno, a vendarle dovolj jasno – povedala, da trditvam o »politično montiranem procesu« zoper Janšo ni verjela – in ta poraz je za Janšo in za SDS mnogo hujši kot obsodba na sodišču. Tudi iz tega razloga Janševim političnim nasprotnikom priporočam, da se »urazumijo« in da se nehajo zaletavati ob njegovo povsem nesporno izvolitev za poslanca. Še zlasti zdaj, ko še niti v Sloveniji ni dokončno odločeno, ali bo njegova obsodba obveljala ali ne. Sam upam, da bo razveljavljena, ker morajo pač tudi pri Janši za kazensko obsodbo obveljati enako stroga pravila kot za vse druge. Da se ne presliši, ponavljam: enako stroga pravila kot za vse druge! Prevladujoče »ljudsko mnenje«, da je nekdo kriv, namreč v pravni državi še nikakor ne zadostuje tudi za kazensko obsodbo.

In – za konec – morda še tole vprašanje: ali Sloveniji ni bilo dovolj, da se je v Strasbourgu že dvakrat hudo osramotila (pri izbrisanih in pri tujih deviznih varčevalcih) – bi se zdaj rada še tretjič? Tudi tam nas je slovenskemu kršenju pravic nasprotovala le peščica posameznikov, vsi drugi so to tiho ali glasno podpirali, podobno kot zdaj. Dr. Mencinger je v zadevi deviznih varčevalcev že pred osemnajstimi leti javno pozval k razumu in k spoštovanju prava – zaman. Politika je prevladala nad pravom. In dlje ko kršenje pravic traja, hujše posledice pusti. Tudi finančne – a ne le teh.

No, in zdaj nazaj k Petrovčevi polemiki s Terškovim in mojim stališčem, da je vsakomur, ki je bil zakonito izvoljen za poslanca, treba omogočiti, da bo to od ljudstva podeljeno visoko oblastno funkcijo lahko tudi neovirano izvrševal. Kakšno je pravzaprav Petrovčevo stališče, iz članka ni čisto jasno. Najprej pravi, da je vprašanje, ali je zapornik Janša lahko poslanec ali ne, zanj pretežko ustavnopravno vprašanje in da tu »stvari morda niso tako enostavne, in če manjka zakon, ki bi to urejal, analogija morda ni dopustna«. S tem seveda soglašam. Toda vse kasneje povedano je težko razumeti drugače, kot da je bila to le nekakšna uvodna »vljudnost«, ki pa ji potem sledijo čisto drugačna stališča.

Za prehod k »tršim« stališčem avtor najprej citira 85. člen kazenskega zakona, po katerem se ustavne pravice obsojencev lahko omejijo samo, »kolikor je nujno, da se izvrši posamezna kazenska sankcija«. Avtorju – presenetljivo – ta določba »razkriva skoraj neomejeno moč zapora«. Vse priznanje za njegova dolgoletna prizadevanja zoper različne zlorabe te moči v praksi. Toda tako razumevanje te določbe same (ne njenih zlorab v praksi) je povsem zgrešeno. Da bi se Janši izrečena kazenska sankcija lahko izvršila, namreč sploh ni nujno, da bi se morala izvršiti takoj – preden vrhovno in ustavno sodišče odločita o tem, ali je sploh bila zakonito izrečena. Citirani 85. člen KZ je torej lahko kvečjemu dodaten argument, da se izvršitev kazni do takrat odloži, ne pa za nasprotno stališče! Upam, da se bo po razmisleku tudi dr. Petrovec s tem strinjal.

Še mnogo bolj problematičen pa je naslednji avtorjev korak, ko v razmislek pritegne argument, da je zaporna kazen včasih izrečena tudi zaradi storilčeve nevarnosti za druge. Pravi, da s tem seveda noče Janše primerjati s Trobcem, Plutom ali Breivikom, ampak je to napisal le »zaradi narave argumentacije«. Čigave pa? Moje? Oprostite, ta je pa malo predebela.

Več lahko preberete v Dnevniku.

_______________
Časnik je še vedno brezplačen, ni pa zastonj in ne poceni. Če hočete in zmorete lahko njegov obstoj podprete z donacijo.