M. Kovač, Družina: Soočenje z realnostjo

»Vsak ima neki načrt, dokler jih ne dobi na gobec (get punched in the mouth).« To domislico pripisujejo nekdanjemu svetovnemu boksarskemu prvaku Miku Tysonu. Vsi načrti in strategije ne pomagajo kaj dosti, če odpovedo pri soočenju z realnostjo. Ekonomska neučinkovitost socialističnega načina gospodarjenja je bila ključna za propad komunističnih režimov. Tudi model tovarišijskega kapitalizma se spotika ob isti oviri.

Zagovorniki posebnega, slovenskega, domačijskega načina urejanja gospodarskih zadev ter mehkih, postopnih korakov v smer tržnega gospodarstva so dolgo časa dajali v nič opozorila, da ima Slovenija malo tujih investicij in da je v deležu našega izvoza manj tehnološko zahtevnih izdelkov kot v drugih primerljivih državah. Sedaj v drugih državah izvoz uspešno dopolnjuje še vedno šibko domače povpraševanje in njihov BDP raste. Slovenski izvoz sicer raste, a bolj šibko kot v primerljivih državah. Pri nas bo uspel nadomestiti padajoče domače povpraševanje in nizke investicije šele konec naslednjega leta, zato bomo poleg Cipra v letu 2014 edina članica Evropske unije z recesijo. Recesija pa pomeni nižje prihodke države in potrebo po dodatnem zniževanju javnih izdatkov.

Zagovorniki visokih davkov in javnega trošenja so odgovornost za težave Slovenije s proračunskim primanjkljajem in javnim dolgom poskusili naprtiti pokojnemu ministru za finance Andreju Bajuku, ki je v času konjunkture gospodarskim družbam znižal davek na dobiček in ukinil davek na plače. Prvo znižanje ugodno vpliva na investicije, drugo pa na stroške podjetij in njihovo mednarodno konkurenčnost. Da sta bila ukrepa koristna, priča že to, da nikomur ne pride na misel, da bi ju v polnosti razveljavil, ampak se poskuša bolj obdavčiti posameznike, potrošnjo in premoženje.

Več: Družina