M. Kovač, Družina: Glasovanje z nogami

Če se ljudje izognejo neprijetnemu­ položaju tako, da preprosto odidejo, je v rabi izraz, da so glasovali z nogami (angleško: vote with their feet). Lenin je tako na primer odobravajoče dejal za dezerterje, ki so zapuščali cesarsko vojsko, da so »glasovali z nogami«. Vsakršno glasovanje je mogoče in smiselno le, če so ljudje svobodni. Diktature, vsaj tiste, ki za svoj obstoj potrebujejo čim večje število podanikov, osebno svobodo omejujejo. Znotraj Evropske zveze ovir za glasovanje z nogami ni več.

Zadnjih pet let nas statistični urad obvešča o rekord­nih številkah mladih izseljenih Slovencev. Število odseljenih se bliža številki 9.000 letno, selitveni­ primanjkljaj (odseljeni minus priseljeni) pa zadnjih pet let znaša čez 5.000 duš letno. Večinoma odhajajo mladi in vsaj tretjina je visoko izobraženih. Izseljevanje mladih izobraženih je značilno za vse nekdanje socialistične države, migracije v smer bogatejših držav pa za večino revnejših držav. Za Slovenijo in Hrvaško je nenavadno le to, da se je v zadnjem času izseljevanje tako močno povečalo. Iz Slavonije na primer poročajo, da se praznijo cele vasi in da se sedaj izseljujejo tudi družine s šoloobveznimi otroki. Ta trend se pojavlja tudi pri nas.

Več: Družina