Lojze Peterle: O Bog, reši me prijateljev, sovražnikov se bom že sam!

Lojze Peterle: O Bog, reši me prijateljev, sovražnikov se bom že sam!Evropske volitve so mimo. Nekateri trdijo, da imajo volivci vedno prav. Izvolitev Hitlerja pred II. svetovno vojno in še marsikoga dokazuje, da temu ni tako. Brati in slišati je mnenja, da kdor ne voli, nima pravice kritizirati. Z njimi se lahko strinjamo, toda tudi slaba volilna udeležba ima svoje sporočilo.

Dragi sošolec, hvala ti za vse, kar si dobrega naredil

Zadnje evropske volitve so pokazale zaskrbljujočo politično kulturo Slovencev. Kot prvi primer bi omenili žaljiv obračun z Lojzetom Peterletom. In to ne s strani političnih nasprotnikov, ampak lastnih ljudi! Če je stranka ugotovila, da ga več ne potrebuje ali pa ji celo škodi, bi mu morala na tak ali drugačen način preprečiti kandidaturo. Bolj kot njega, se je umazala sama. Zgodovina kaže več razumevanja za žrtve kot pa one, ki nekoga izničijo. Dejstvo, da je moral računati na preferenčne glasove, kar je, glede na stalno gonjo proti njemu pot v politični umor, nedopustljivo. Nenazadnje je zgodovinska oseba, predsednik prve vlade samostojne in mednarodno priznane  Republike Slovenije.

Običajno s takimi ljudmi opravijo tako, da jih razglasijo za častne predsednike in podobno, ne pa da se norčujejo iz njega kot človeka, kamor sodi igranje ustne harmonike. Bile so del njegove identitete kot pri Churchillu viski in cigare in amatersko slikarstvo.

V Bruselj gre poslanec, ki ne obsoja povojnih pobojev

Ljudje so z preferenčnimi glasovi izvolili človeka, ki ne obsoja povojnih pobojev. Predstavljajo mu del naravnega prava. To je še posebno zastrašujoče, ker se je zgodilo v mesecu, »ko ”izstavljamo račun” najbolj krvavemu stoletju v človeški zgodovini, tj. v času po velikih političnih katastrofah, ki so mu botrovali totalitarni sistemi, kot so fašizem, nacionalsocializem in komunizem…« Številni naši državljani spregledujejo, da nekateri skrajno resno obžalujejo, da nekateri maja in junija 1945. niso dovolj temeljito izvedli pobojev. Opozarjajo tudi, da je v opuščenih rudnikih še dovolj prostora. Vas ni strah prihodnosti v Sloveniji?

Žaliti Slovenca kot Slovenca, je nezdružljivo s slovensko državo

Izjemno nizko in zaskrbljujočo politično kulturo pa so pokazali kritiki kandidature koroške Slovenke Angelike Mlinar. Nisem simpatizer stranke, na kateri listi je kandidirala. Še bolj tuj mi je liberalizem, ki kot socialni sploh ne more obstajati, ker sta si besedi v nepomirljivem vsebinskem nasprotju. Toda – gre koroško Slovenko. Očitki o njenem avstrijskem državljanstvu so v nasprotju z evropsko zakonodajo. Zmerjanje z vindišarstvom pa je umazanija, ki so jo bili sposobni le nekdanji pripadniki jugoslovanske vojaške protiobveščevalne službe. Ne mislim, da nam je avstrijska demokracija lahko vzor, čeprav je še milijonkrat pred našo, toda žaliti Slovenca kot Slovenca, je pa nezdružljivo s slovensko državo. Spominjam se, kako je bil na nož sprejet nadškof Šuštar, ki je »bil v tujini, ko smo se krvavo borili za našo svobodo, ki ni nikoli razumel naše stvarnosti«. Spomnim se tudi žalitev Andreja Bajuka in kardinala Franca Rodeta in še nekaterih drugih izseljencev, ki so se skušali uveljaviti v lastni domovini.

Zmerjanje človeka, ki živi v onem delu Slovenije, ki bi moral biti v državi Sloveniji, pa verjetno nikoli ne bo, je po svoji umazanosti še nad omenjenimi primeri. Združena Evropa nam daje možnost, da s svojimi slovenskimi brati, ki živijo v onem delu Slovenije, to je slovenskim jezikovnim prostorom, ki ni v naši državi, zaživimo kot en narod.

Brez koroških Slovencev nas verjetno nikoli ne bi bilo

Brižinski spomeniki, ustoličevanje v slovenskem jeziku do leta 1414, na Koroškem je nastala prva slovenska katoliška knjiga. Urban Jarnik je začel slovenstvo namesto dotedanjega windisch kot termin uveljavljati v mednarodnem prostoru. Korošec Matija Majar Ziljski je oče Združene Slovenije, ideje, ki leži v temeljih slovenske osamosvojitvene misli. Dr. Lambert Ehrlich je prvi zahteval mednarodno priznano samostojno slovensko državo in bil zato ubit … Človek bi še razumel, da bi se tako nizko spustili pripadniki nekdanje totalitarne ideologije in UDB-e. Ne, to so počeli oni, ki prisegajo na slovensko demokracijo in državo!

Sodobne tehnične možnosti izražanja svojega mnenja so nekaj čudovitega. Žal tudi za razgaljenje neskončne hudobije, nezrelosti in nedoraslosti … , vsega najslabšega, kar je lahko v človeku.