Ljubljančani gremo 18. novembra 2018 na volitve volit za spremembo

Spoštovani Ljubljančani, vaši someščani, ki se v Ljubljanski občini v 16 civilnih pobudah že leta borimo proti kršenju svojih in vaših temeljnih pravic, vas pozivamo da greste v nedeljo, 18. novembra 2018 na volitve in volite za spremembo.

Člani civilnih pobud na žalost že dolga leta zelo dobro poznamo tudi temno plat »zelene prestolnice«. Dobro vemo, kako je, če se vam slabša bivalna kakovost ali pa vam takšno poslabšanje grozi, če ste podnevi in ponoči izpostavljeni prekomernim okoljskim obremenitvam, ki resno načenjajo vaše zdravje, če vaše premoženje zaradi nestrokovnih posegov izgubi vrednost itd. Številni projekti, ki jim nasprotujemo in katerih skupni imenovalec je predvsem nestrokovno ter škodljivo umeščanje v prostor, ne pomenijo nobene rešitve težav prebivalcev, pač pa nasprotno ustvarjajo nove probleme: prometne zamaške praktično povsod, onesnažen zrak, prekomerno obremenjevanje z okoljskim hrupom, nočno osvetljevanje, poplavljene kleti, poškodovane temelje stavb, obremenjevanje s smradom, neurejeno odvažanje odpadkov itd. Najnovejši tak projekt je t.i. kanal CO, v okviru katerega MOL v nasprotju s strokovnimi argumenti, na silo gradi ogromno kanalizacijsko cev preko vodonosnika z najbolj kakovostno ljubljansko pitno vodo. Mediji pa o tem sploh ne poročajo ali poročajo zelo selektivno. Ta projekt po mnenju številnih neodvisnih strokovnjakov pomeni, da se lahko Ljubljančani v nekaj letih dokončno poslovimo od neoporečne pitne vode.

Za prav vsakega od spornih in vsiljenih projektov, proti katerim se borimo, tudi za kanal CO, obstaja pametnejša, cenejša in bolj trajnostna rešitev, za katero pa na MOL sploh nočejo slišati, ampak nadaljujejo z vsiljevanjem svojih neprimernih in dolgoročno škodljivih projektov. Namesto, da bi bil v ospredje postavljen javni interes, je delovanje MOL-a pogosto usmerjeno k realizaciji dobičkov za privilegirane posameznike ali gospodarske družbe na račun našega okolja, zdravja in kulturne dediščine. Še posebej sprevrženo je, da to prizadeti meščani kot davkoplačevalci še sami financiramo.

Naše pripombe in predlogi, ki jih podajamo v javnih razpravah, so praviloma prezrti, strokovni argumenti niso upoštevani, sodelovanje javnosti pa je na MOL povsem izvotljeno in namenjeno zgolj formalni zadostitvi predpisov. Naše zahteve, ki ne pomenijo zahtev za privilegije ali drugačno obravnavo, ampak so največkrat zgolj pozivi, da se upoštevajo okoljski in prostorski predpisi ter pravila stroke, so večinoma ignorirane tako s strani investitorjev kot tudi s strani MOL.

Rešitev za ta položaj je samo ena: sprememba pri vodenju in odločanju na MOL. To demokratično pravico Ljubljančani še imamo, zato je zelo pomembno, da jo tudi izkoristimo. Nihče Ljubljančanom odločanja o Ljubljani ne bo vrnil, če se za to ne bomo potrudili sami. Če menite, da to ni pomembno, in da se s tem ne želite ukvarjati oz. da se vas to ne tiče, potem se zavedajte, da s tem prepuščate odločitve drugim, in to tistim, ki svoje interese že zdaj brezobzirno uveljavljajo na vaš in naš račun. V takšnem primeru se nam v mestu obetajo novi nakupovalno-zabaviščni centri s podzemnimi garažami, pozidave zelenih območij, podiranje individualnih hiš v ljubljanskih četrtih, zato da bi poselitev gostili s stolpnicami, uničenje kulturne dediščine. Prometni zamaški bodo še večji, pitno vodo bomo kupovali, zaradi onesnaženega zraka in drugih okoljskih obremenjevanj bo življenjska doba v Ljubljani krajša še za več kot kažejo sedanje statistike, zdravstvene posledice pa bodo čutili tudi vaši otroci. Če vam vsaj malo ni vseeno, v kakšnem okolju boste živeli, vzgajali svoje otroke, delali, se vozili itd., potem pridite 18. 11. 2018 na volitve.

Demokracija zahteva budne in aktivne državljane, v nasprotnem primeru postane lahek plen pohlepa in nasilja. Čas je, da se tudi v Ljubljano vrne demokratično soodločanje, dostojno komuniciranje in ustvarjanje ter uveljavljanje najbolj kakovostnih trajnostnih rešitev za prihodnost vseh.

Ljubljančani, izkoristite svojo pravico do demokracije! Prepričanje, da s tem, če ne greste na volitve, izrazite svoje nasprotovanje sedanjemu položaju, ne drži. Resnica je prav nasprotna: če ne greste volit, s tem podprete obstoječe stanje. Število aktivnih podpornikov obstoječe politike se je namreč ob prejšnjih in predprejšnjih volitvah močno zmanjšalo, žal pa se je močno zmanjšala tudi volilna udeležba, tako da so ti volivici še vedno predstavljali večino. Zato ne pozabite: ključ do spremembe je v vaših rokah. Ljubljana je vedno imela pogumne ljudi, ki so na koncu sprejeli prave odločitve, verjamemo, da bo tako tudi zdaj.

Preberite si volilne programe strank in kandidatov za župane in na volitvah izberite spremembo, ki vam je najbliže, četudi se vam morda ne zdi idealna. Prihodnost Ljubljane je le v naših rokah in samo vsi skupaj lahko dosežemo, da bo razvoj našega mesta potekal trajnostno ter da bo prinesel izboljšave tudi za nas, prebivalce Ljubljane.

Civilne iniciative Ljubljane:

1. Civilna družba Zg. Kašelj

2. Civilna iniciativa Polje

3. Civilna iniciativa Zadobrova

4. Civilna pobuda za ohranitev Plečnikovega stadiona v izvirni obliki

5. Društvo DUO

6. Društvo za koheziven razvoj Šentvida

7. Državljanska pobuda Vevče

8. Iniciativ PO 843

9. Koordinacijski odbor stanovalcev Fondovih hiš

10. Neformalna civilna iniciativa za zmanjšanje prekomernega hrupa, ki ga povzročajo Slovenske železnice z ranžirno postajo in s prometom

11. Tržnice ne damo 12. Uredimo Bežigrad

13. Vaški odbor Slape

14. Vaški odbor Vevške ceste

15. Za staro Ljubljano

16. Združenje krajanov Sp. Kašelj – Podgrad – Zalog