Ljubezen in besede

ljubezen srceKaj mislite, ali obstaja “ljubezen na prvi pogled”? Tisti, ki so sposobni dobro razlikovati ljubezen in zaljubljenost, povedo, da lahko obstaja zaljubljenost na prvi pogled, nikakor pa ne ljubezen na prvi pogled. Ker imamo lahko radi samo tisto osebo, ki smo jo poprej dobro spoznali in sprejeli. Ko je vprašanje o ljubezenskem življenju, je zelo pomembno, da poznamo razliko med določenimi pojavi: čutenjem in obnašanjem v ljubezni. Bolj ko smo čustveno pismeni, bolje se bomo orientirali na področju ljubezni. Hkrati to pomeni, da bomo lažje dospeli do cilja in bomo zadovoljnejši in srečnejši.

Ljubezenski odnosi so nam tako pomembni, da imamo celo civilizacijo oblikovano na ljubezni. Iz ljubezni in zaradi ljubezni izbiramo partnerja, vstopamo v zakon, rojevamo otroke. Tako da družina, ta osnovna celica družbe, temelji na ljubezni.

A prav to, da je ljubezen osnovna osebna in skupnostna vrednota, je v popolnem nasprotju s številnimi pojmi in besedami, ki jih uporabljamo, da opišemo ljubezenske pojave. Sama beseda ljubezen v sebi vključuje kar veliko število različnih pomenov, tako da sploh ni gotovo, da dve osebi, ki si v medsebojnem razumevanju pripovedujeta o ljubezni, govorita o istem pojmu. Tak problem obstaja tudi, ko strokovnjaki govore o ljubezni, saj v svetu ne obstajajo široko sprejete definicije teh pojmov.

Dodatni problem je še to, da ne obstajajo splošno sprejete avtoritete za vprašanja ljubezni. Razlog je v tem, da vsak človek ne glede na stopnjo izobrazbe misli, da čisto dobro pozna, na osnovi osebnih izkušenj in znanja, kaj je ljubezen in kaj ni ljubezen. O tem se je že pritoževal Stendhal, ko je razumel, da neke teze, ki jih je objavil v svojem delu O ljubezni, napisanem daljnega 1826. leta, zanikajo tisti čas nepismene sobarice.

Ko nekdo dojame, da ljubezen ni predmet ali bitje, ampak nekaj, kar človek čuti, tedaj, na primer, zmore razumeti, da sta ljubezen v resnici dve različni čustvi: da nekoga ljubimo in da smo ljubljeni od nekoga.

Ko nekdo začne delati razliko med ljubeznijo in ljubezensko zvezo, tedaj mu postane jasno, da je mogoče, da nekateri ljudje, ki se močno ljubijo, niso zmožni ustvariti skladne, stabilne in trajne ljubezenske zveze ravno zato, ker imajo tako različne predstave o tem, kako se mora tisti drugi partner obnašati v ljubezenski zvezi. Tisti, ki vidi in spozna to razliko, ve, da ljubezen ni zadostna. Izbira, da ljubi tako osebo, ki si ne le želi odgovorne zveze, ampak ima tudi podobna pričakovanja od zveze.

Izjemno koristno je spoznanje, da sta zaljubljenost, ki je zasnovana na idealizaciji, in ljubezen, ki je zasnovana na čustvenem povezovanju, dve različni čustvi. Takrat ne pričakujemo več, da je zaljubljenost prva faza ljubezni, niti da bo iz nje sledila ljubezen.

Mnogi ne marajo analizirati in razmišljati o ljubezni, ker nikakor nočejo “pokvariti” svojega namišljenega ideala oz. nočejo pokvariti čarobnih izkušenj, ki jih še čakajo. A resnica je ravno obratna: več znanja imamo o ljubezni, bolje vidimo in se orientiramo ter gremo v pravi smeri k osebi, ki jo želimo.

Prevedel Robert Šifrer. Prvič objavljeno na portalu politika.rs. Objavljeno z dovoljenjem avtorja, več o Zoranu Milivojeviću lahko preberete na povezavi.