Literarni natečaj SSK za izvirni domoljubni esej mladih iz zamejstva in sveta

svetovni slovenskiSlovenska konferenca Svetovnega slovenskega kongresa (SSK) je s pomočjo Urada za Slovence po svetu, pripravila nagradni natečaj za najboljši domoljubni esej v letu 2016.

1. Na natečaju lahko sodelujejo mladi do 30. leta starosti (rojeni v letu 1986 in kasneje), ki so rojeni in / ali imajo stalno bivališče izven Republike Slovenije ter pišejo v slovenskem jeziku. Vsi ostali so vabljeni, da na natečaju sodelujejo, ne morejo pa biti prejemniki nagrad.

2. Tema eseja je »Slovenija v mislih mladih rojakov«, z domoljubno, povezovalno in človekoljubno vsebino, ki odraža ljubezen in odnos do Slovenije, vzpostavlja razmišljanje o vlogi slovenskega jezika in opredeljuje položaj posameznika slovenske skupnosti v kontekstu širšega družbenega konteksta v katerem živi. Pričakujemo, da bodo eseji odgovarjali tudi na vprašanje kako izboljšati povezanost s slovenskimi rojaki in kako mladim približati Slovenijo, slovenski jezik in kulturo. Dolžina esejev naj bo med 2000 in 3000 znakov (brez presledkov).

3. Sodelujoči na natečaju naj do 20. oktobra 2016 pošljejo še neobjavljen esej v treh izvodih; vsak izvod naj bo označen s šifro avtorja (poljubno šifro si izbere avtor sam). Eseje pošljite priporočeno na naslov: Slovenska konferenca SSK, Cankarjeva 1/IV, 1000 Ljubljana, z oznako: NATEČAJ SSK – ESEJ. Poleg tega naj avtorji v isti kuverti, ločeno v manjši zaprti kuverti, posredujejo še ime in priimek, letnico rojstva, svoj naslov, e-naslov, telefon in šifro (ta naj bo enaka šifri avtorja, ki je na izvodih esejev!) z oznako: NATEČAJ SSK – ŠIFRA.

4. Ocenjevalni odbor SSK bo na podlagi strokovnih kriterijev podelil nagrade za najboljše eseje. Nagrade so sledeče: prva nagrada znaša 200 €, druga nagrada 150 €, tretja nagrada 100 €. Pet najboljših esejev bo nagrajenih tudi s knjižnimi nagradami. Komisija se lahko odloči, da izjemoma podeli tudi posebno nagrado v vrednosti 50 evrov. Predstavitev nagrajencev in njihovih esejev bo na slavnostni podelitvi nagrad v začetku decembra 2016 v prostorih SK SSK v Ljubljani, na katero bodo vabljeni vsi sodelujoči na natečaju.

5. Poslanih esejev ne vračamo, vsi sodelujoči na natečaju z udeležbo na natečaju pristajajo na nehonorirano objavo poslanih esejev.

Za morebitna vprašanja se obrnite na Upravno pisarno SSK preko telefona: 00386 1 24-28-552 (Luka) ali preko e-pošte: [email protected].