Liberalizacija splava v Španiji in kraljev podpis

Saga v Španiji ki se je vrtela okoli vprašanja nadaljnje liberalizacije splava se je v teh dneh odvila do konca. Po tem ko je predlog o večji liberalizaciji splava predlagala vlada José Zapatera in je parlament to tudi potrdil, je zakon dokončno potrdil in razglasil španski kralj Juan Carlos, sicer praktičen katoličan. Dosedaj je bil splav v Španiji dovoljen pod zelo ostrimi pogoji. Katoliška cerkev v Španiji je že od vsega začetka nasprotovala predlogu zakona. Poleg nasprotovanja katoliške cerkve temu zakonu, in vloge parlamenta pri tem  se je porajalo tudi vprašanje ali kralj lahko zavre podpis predloga zakona in ali bo predlog zakona tudi res potrdil.

Španija na poti k večji liberalizaciji splava

V novembru preteklega leta je plenarna skupščina španske episkopalne konference izdala sporočilo v katerem so izjavili da politiki ki glasujejo za predlog liberalizacije splava v Španiji postavljajo sebe v položaj “objektivne odgovornosti za greh, in za čas ko to traja, ne morejo pristopiti k obhajilu“. Sporočilo španskih škofov je prišlo po tem ko je španski parlament predlagal zakon ki omogoča lažji dostop do splava, tudi za 16-letnice brez privoljenja staršev. Do sedaj je bil splav v splošnem Španiji dovoljen do 12 tednov, v primerih ogroženosti zdravja matere pa praktično neomejeno.

V sporočilu so škofje še enkrat potrdili deklaracijo iz 17. junija 2009 ki je nastala v okviru začasne komisije škofov na temo predlaganega zakona. V deklaraciji so škofje potrdili da nihče ne more potrditi tega zakona ali glasovati zanj. Katoličani morajo vedeti da v primeru da to naredijo, postavijo sebe v javnosti v objektivno situacijo greha, in ne morejo pristopiti k obhajilu. Ta navodila sledijo navodilom perfekta kongregacije za doktrino in vero iz leta 2004 predsedniku episkopalne konference ZDA.

Februarja letos je španska krovna organizacija HazteOir zbrala preko milijon podpisov proti predlogu novega zakona, katere je posredovala v parlamet. V Španiji so prav tako potekala zborovanja proti predlogu novega zakona. Več kot polovico špancev po meritvah javnega mnenja iz oktobra 2009 novemu bolj liberalnemu zakonu ni naklonjena.

Vloga  španskega kralja pri novem zakonu

Po španski konstituciji iz leta 1978 mora predlog zakona razglasiti še kralj. Dokončno odločitev, konkretneje podpis in razglasitev zakona, je v teh dneh dal španski kralj Juan Carlos.

V zvezi s tem so se pred časom oglasili prominentni španski katoličani s pozivom kralju naj ne podpiše zakona. Za spletno revijo Religion en Libertad je februarja letos v članku z naslovom “Nespoštovanje je obveznost za nepravičen zakon” več katoliških teologov podalo svoje mnenje da kralju ni potrebno podpisati tega zakona. Nacho Arsuaga iz HazteOir je izjavil naj kralj zavrne podpis zakona.Podobno so pozvali tudi direktor teološkega inštitura Juan José Valero Alvarez . Večletni profesor na Univerzi v Salamanci in verjento eden najpomembnejših sedanjih teologov v Španiji, član kraljevske akademije za moralne in politične znanosti Olegario González de Cardedal verjame da “kralj, tako kot vsak državljan, je subjekt vsah konstitutonalnih pravic in svobod. On lahko zavrne podpis zakona ki je proti osnovnim pravicam“. Teologi so se pri tem sklicevali na različne primere ko monarhi niso podpisali krivičnih zakonov, kot je bil vojvoda Henri iz Luksemburga ki je lani zavrnil podpis zakona ki bi uzakonil evtanazijo v Luksemburgu. Podobno je belgijski kralj Baudoinleta 1990  začasno odstopil ko je parlament legaliziral splav.

Dodatno je preko 62,000 špancev na domači strani  www.majestadnofirme.com podpisalo poziv kralju v katerem prosijo kralja naj zadrži potrditev zakona.

Še dalj je šla organizacija HLI (Human Life International), ki sebe imenuje za največjo pro-life organizacijo na svetu. V sporočilu je namreč izjavila da je španski kralj s tem sam sebe izobčil iz Cerkve, saj je izobčenje v primerih sodelovanja pri splavih avtomatsko. Po trditvah Barreira, predstavnika HLI v Rimu,  je po kanonu 915 španski kralj s tem avtomatsko izobčen iz Cerkve.

Predstavnik španskih škofov, škof Juan Antonio Martínez Camino je v zvezi s tem izjavil da ima kralj v tem primeru “unikatno vlogo” za katero ni mogoče uporabiti splošnega pravila za vse tiste ki imajo javne odgovornosti.

Skupina ljudi okoli kralja je obrazložila kaj pomeni in kaj se dejansko zgodi ko kralj da podpis na katerikoli zakon, vključno na tega o splavih. “Ko kralj podpiše ne potrdi ali zavrne ničesar. Kar potrdi je to, da je to zakon, ki je bil sprejet v skladu z zakoni in ustavo“.