L. Peterle, FB: Eksplozije v Bruslju. Blizu je udarilo

8.00
Dan začnemo z delovnim zajtrkom delovne skupine “Čebelarstvo in zdravje čebel”. Pozdravim strateški pogled Komisije v podporo biološki raznolikosti in se zavzamem za to, da bi EZ investirala več v razvoj okolju prijaznih sredstev v kmetijstvu.
Sredi razprave izvem za eksplozije na bruseljskem letališču.

9.05
Glasovanja na Odboru za zunanje zadeve.
Predsednik Brok nas seznani s številom žrtev na letališču. Poklonimo se jim z minuto molka.
Eden od kolegov potem protestira, češ, da nismo pozorni do tistih, ki so umrli v prometnih nesrečah. Doživi našo zelo glasno in soglasno zavrnitev.
Med glasovanjem zvemo za eksplozijo na postaji podzemne Maalbeek. Blizu je udarilo.
Kolega predlaga, da se pogovorimo, ali bomo v teh okoliščinah nadaljevali z delom.
Brok – “Našega dnevnega reda ne bo določal teror.” Glasujemo naprej.

9.45
Informacija, da je bila napadena tudi glavna železniška postaja.
SMS-i bližnjih s skrbmi in nasveti, klici novinarjev, odpovedi sestankov…

10.25
Odboru govori S. Allam, veliki mufti iz Egipta. Obsodi teroristična dejanja, zavrne nasilje in zrazi solidarnost ob današnejm tragičnem dogodku ter poudari mir kot vrednoto, ki jo delijo vse religije. Vodi Inštitut Darul Ifta, ki skrbi za razlago korana.
Vprašam ga, kakšne možnosti vidi za dialog znotraj islama, ki nima osrednje skupne avtoritete.
V odgovoru izpostavi pomen mladih, ki jim želijo posredovati miroljubni islam.