Komisija za reševanje vprašanj prikritih grobišč: Dodatna sredstva ali ukinitev

Foto: Radio Ognjišče.
Foto: Radio Ognjišče.

Predlog Komisije Vladi RS

Komisija z zaskrbljenostjo spremlja politično preigravanja okoli prikritih morišč in grobišč, v katerih zaznavamo predvsem poskuse, kako bi se izognili prevzemanju odgovornosti za konkretne ukrepe, ki bi jih vsaj ob sedemdesetletnici najhujših zunajsodnih množičnih pomorov morali sprejeti. Prav tako zavračanja zakonskega predloga NSI v ničemer ne rešujejo metodoloških težav, ki izvirajo iz pomanjkljivosti veljavnega Zakona o vojnih grobiščih.

Komisija predlaga Vladi RS, da nameni dodatna sredstva za naslednje vsebine:

– Vzpostavitev skupnega informacijskega sistema med MDDSZ in MK, vpis grobišč v register vojnih grobišč in v register kulturne dediščine.

– Nadaljevanje programa topografskih raziskav, sondiranj, prekopov in identifikacij žrtev.

– Ureditev grobišč v Kamniški Bistrici (Z občino Kamnik).

– Postavitev znamenja na Arehu (s civilno iniciativo, ki jo vodi Martin Kostrevc in na pobudo svojcev žrtev, tudi iz ZDA).

– Sondiranje rudnika Pečovnik (na pobudo lastnika zemljišča in zaradi negotovosti v kraju).

– Postavitev informacijskih panojev na Teharjah in na pokopališču Dobrava ob protitankovskem jarku.

– Preložitev že prekopanih posmrtnih ostankov v rovu sv. Barbare v krste.

– Začetek postopkov za ureditev rova sv. Barbare kot spomenika državnega pomena (prekop vseh žrtev, določitev pokopnega mesta izven rudniške jame, priprava ureditvenega načrta, ureditev lastninskih razmerij, omogočiti dostop javnosti v rov itd.).

– Pomoč pri organizaciji spominski prireditev (vsaj Kočevski Rog, Huda Jama, Teharje).

Komisija zaproša Vlado RS in pričakuje od nje, da bo zagotovila dodatna sredstva za program vojnih, predvsem prikritih grobišč. V nasprotnem primeru Komisija ocenjuje, da njeno delo ne dosega več namena zaradi katerega je Vlada RS komisijo ustanovila, zato Vladi RS predlaga ukinitev Komisije.

Predsednik Komisije:
Dr. Jože Dežman