K. Matk za radio Ognjišče: Podučujemo vladno stran, kakšne so realne razmere

Klemen Matk

Nimajo jasnih predstav, kaj počnejo

Visokogorski kmet Klemen Matk iz Matkovega kota v Logarski dolini, ki se je pogajanj udeležil kot predstavnik Zveze lastnikov gozdov, je po srečanju povedal, da pri že znanih stališčih vztrajajo in si veliko obetajo od nadaljevanja pogovorov. Vsebine ni želel komentirati, opozoril pa je, da želijo vladno stran seznaniti z realnim stanjem na terenu, “podučujemo vladno stran, kakšne so realne razmere, ker nimajo jasnih predstav, kaj bodo nove davčne obremenitve, v obliki, kot so jih predvideli, za podeželje pomenile.”

Pet kmečkih zahtev

Že pred sestankom je Klemen Matk na vprašanje, s kakšnimi zahtevami se Zveza lastnikov gozdov obrača na predsednico vlade povedal, da so zahteve že poznane, da jih niso spreminjali in od njih ne bodo odstopali.

Tako zahtevajo, da bo obdavčitev samo ena in bo vezana na katastrski dohodek, posestva, ki letno presegajo 100.000 EUR prometa pa naj bodo obdavčena po dejanskih prihodkih in odhodkih.

Zahtevajo lastninske pravice in dolžnosti, kot jih imajo lastniki v sosednjih državah, in predlagajo obdavčitev podobno, kot jo imajo v sosednjih državah, prilagojeno našim tržnim razmeram.

Nasprotujejo nerazumnemu dvigu katastrskega dohodka in uvrstitvi kmetijskih, gozdnih in nerodovitnih zemljišč v davek na nepremičnine, za stanovanja in bivališča v obmejnih in na demografsko ogroženih območjih pa pri predvidenem davku na nepremičnine predlagajo znižanje osnove na 70 odstotkov njihove vrednosti.

Pred sprejemom novega sistema obdavčevanja pa v Zvezi lastnikov gozdov zahtevajo tudi spremembo 5. člena Zakona o gozdovih in zahtevajo evropsko primerljivo zakonodajo o divjadi in lovstvu.

Več na spletni strani radia Ognjišče

Foto: Aleš Čerin