Katoliški pedagogi se zahvaljujemo trenutni Vladi, da so pričeli normalizacijo družbe

Katoliški pedagogi opažamo, da se je ob odločitvi o sofinanciranju dejavnosti Zavoda Iskreni s strani MDDSZ pokazalo, da je naša družba daleč od strpne, demokratične, spoštljive, enakopravne družbe.

Kakšno družbo si katoliški pedagogi predstavljamo?

Predstavljamo si, da lahko v strpni družbi vsakdo izrazi svoje mnenje, ne da bi doživel izpostavljanje, poniževanje in napad na svojo osebnost, delo in družino – tudi kristjan in zagovornik družine in življenja. Predstavljamo si, da zmoremo v strpni družbi kljub različnim prepričanjem in vrednotam živeti složno, sodelovati in delati v dobro skupnosti.

Predstavljamo si, da lahko v demokratični družbi vsaka organizacija enakovredno kandidira na javnih razpisih, in če ustreza pogojem, prejme sredstva tudi v primeru, ko deluje v dobro otrok, življenja, zakona, družine. Predstavljamo si, da nevladne organizacije niso podaljšek političnega udejstvovanja, temveč podpirajo razvoj družbe in njenih posameznikov s poštenim delom, ki ohranja dostojanstvo vsakega posameznika.

Predstavljamo si, da se v spoštljivi družbi ne producirajo laži in prireja resnica ter da se svoboda enega konča tam, kjer se začne svoboda drugega. Predstavljamo si, da se v spoštljivi družbi sovražni govor sankcionira dosledno – da tudi levi politični opciji ni dovoljeno, da žali in napada tiste, ki mislijo drugače. Predstavljamo si, da se spoštljiva družba zavzema za spoštovanje človekovega življenja, dostojanstva, njegove osebnosti, družine in da taka družba krepi zdrave in trdne odnose v družinah ter na delovnih mestih in k temu vzgaja tudi otroke.

Predstavljamo si, da enakopravnost družbe pomeni resnično enakost pred zakonom ter objektivnost, nepristranskost medijev. Predstavljamo si, da enakopravnost pomeni tudi vzgojo mladih za ljubezen do domovine, slovenskega jezika in kulture, za aktivno državljanstvo in da Slovenci in domoljubi niso zadnji na lestvici pravic.

Želimo si, da bi slovenska družba resnično postala strpna, zato podpiramo Zavod Iskreni

Želimo si, da bi slovenska družba resnično postala strpna, demokratična, spoštljiva in enakopravna ter da ti pojmi ne bi bili zlorabljeni, kot lahko velikokrat opazimo.

Zato podpiramo delovanje in sofinanciranje Zavoda Iskreni (in podobnih organizacij), ki dela v dobro družine, v dobro otrok, v dobro odnosov in v dobro prihodnosti naše družbe. Zavzema se za vrednote življenja, ki edine lahko pomagajo k preživetju slovenske družbe in človeške družbe nasploh.

Podpiramo delo ministra g. Janeza Ciglerja Kralja in odločno nasprotujemo napadom, ki jih je deležen zaradi svojih vrednot, ki jih zagovarja in tudi živi. Nesprejemljivo je, da je deležen napadov in laži zato, ker dela dobro, iskreno, spoštljivo in skrbno do prav vsake skupine ljudi znotraj področja njegovega dela.

Obenem se katoliški pedagogi zahvaljujemo trenutni vladi RS in strankam, ki v njej sodelujejo, da so pričeli normalizacijo družbe. Znak za to so napadi, ki jih vlada nenehno doživlja z levega – doslej privilegiranega – političnega pola. Vladi želimo, da vzdrži pritiske in si še naprej prizadeva za družbo, v kateri bodo imele prednost demokratične vrednote in vrednote življenja ter da še naprej deluje v dobro vseh Slovenk in Slovencev.