Država kriva za slabo plačilno disciplino

Karel Lipnik v Financah. Pahor hujši kot Zidar ali drugače: država je v Sloveniji nedvomno eden izmed glavnih krivcev za slabo plačilno disciplino.

Prvič zato, ker so njeni posegi v bančni sistem tega oslabili in ga naredili nepreglednega. Posojila se tudi s tiho državno intervencijo podaljšujejo finančno zlomljenim podjetjem, ki nimajo nobenih načrtov za rešitev.

/… /

Tretji razlog je polomljen pravosodni sistem, ki z nerazumljivimi predpisi, zavlačevanjem ter slabimi sodniki in tožilci samo še poslabšuje položaj. Nekaj ukrepov je premalo za ureditev razmer.

/ .. /

Več kot bo v Sloveniji zasebnih naložb, več možnosti bodo imeli mali izvajalci, da dobijo dober posel, in večji bo tudi interes države, da tisti, ki nekaj naredijo, to tudi dobijo plačano. Če ne zaradi ugleda, pa zato, ker izpolnjeni posli prinašajo plače zaposlenim in dobiček podjetjem. To pa pomeni tudi večje davčne prihodke.

Več: Finance