K. Miles, Portal plus: Zakaj ima Južna Afrika manj policistov glede na število prebivalcev kot Slovenija

Verjetno najbolj slavna policija na svetu je londonska Metropolitanska policija, ki ji včasih preprosto pravijo Scotland Yard. Vsak nov policist od leta 1829 dalje dobi Zbirnik načel, ki so ga skupaj napisali takratni policijski komisarji.

Ta načela so sledeča:
1. Preprečevanje kriminala in nereda kot alternativa vojaški represiji in strogosti zakonitega kaznovanja.
2. Vedno se zavedajte, da je sposobnost policije pri izvrševanje njenih nalog in dolžnosti odvisna od ljudskega odobravanja njenega obstoja, dejanj in obnašanja, njene zmožnosti pridobivanja in ohranjanja spoštovanja v javnosti.
3. Vedno se zavedajte, da zagotavljanje in ohranjanje spoštovanja ter odobravanja v javnosti pomeni tudi zagotavljanje prostovoljnega sodelovanja ljudi pri izpolnjevanju zakonov.
4. Vedno se zavedajte, da se obseg prostovoljnega sodelovanja javnosti zmanjšuje sorazmerno s potrebo po uporabi fizične sile in prisile za doseganje policijskih ciljev.
5. Prizadevajte si za naklonjenost javnosti in jo ohranjajte ne s prilagajanjem javnemu mnenju, ampak z nenehnim izkazovanjem nepristranskega služenja zakonu, popolnoma neodvisno od politike, ne glede na pravičnost ali krivičnost posameznih zakonov, s pripravljenostjo nuditi individualno pomoč in prijateljstvo vsem članom skupnosti, ne glede na njihovo bogastvo ali socialni status, s pripravljenostjo izkazati vljudnost in prijateljsko dobro voljo ter s pripravljenostjo žrtvovati se za zaščito in reševanje življenja.
6. Fizično silo uporabite samo v primeru, ko prepričevanje, nasvet ali opozorilo ne zadoščajo, da bi dosegli sodelovanje javnosti do te mere, da bi zagotovili izpolnjevanje zakonov ali vzpostavili red; uporabite minimalno stopnjo fizične prisile, ki je v katerikoli posamezni situaciji potrebna za dosego policijskega cilja.
7. Vedno do javnosti ohranite odnos, ki potrjuje zgodovinsko tradicijo, da so policisti javnost in da je javnost policija; policisti so samo ljudje, ki so plačani, da nenehno izpolnjujejo dolžnosti, ki so v interesu blaginje in obstoja skupnosti obvezujoče za vsakega državljana.
8. Vedno se zavedajte, da je potrebna popolna predanost policijski službi, vzdržite se celo samo domnevno protizakonite zlorabe sodne oblasti, maščevalnim posameznikom ali državi in oblastniškega presojanja o krivdi in kaznovanja krivega.
9. Vedno se zavedajte, da je pokazatelj policijske učinkovitosti odsotnost kriminala in nereda, in ne vidni dokazi policijskih akcij pri njuni obravnavi.

Več lahko preberete na portalplus.si.

_______________
Časnik je še vedno brezplačen, ni pa zastonj in ne poceni. Če hočete in zmorete, lahko njegov obstoj podprete z donacijo.