K. Jaklič, Siol.net: Bogastvo pravne države

V pravni državi se skriva ključ do blaginje domovine in njenih ljudi. Slovenci lahko v globalni tekmi moči združujemo in smo skupaj močnejši. Lahko pa svoje energije usmerjamo tudi v iskanje vse bolj sofisticiranih metod izključevanja in klientelizma.

V pravni državi je skrit ključ do blaginje domovine in ljudi

Tegucigalpa. Prestolnica srednjeameriške države Honduras leži v lepi dolini. Po sredini teče reka in deli mesto na dvoje. Vsaj po geografiji, če ne tudi simboliki, me za hip spomni na Ljubljano in dom. A ob toplem soncu, ki ga tudi v zimskem času ne zmanjka, slika domače kotline hitro zbledi. Lepo je tu.

A hkrati tudi težko, razmišljam, ko poslušam sodnike tukajšnjega ustavnega in vrhovnega sodišča, ki nam razlagajo o stanju človekovih pravic in vladavine prava v svoji državi. Kot skupina pravnikov s harvardske univerze smo se odzvali njihovemu vabilu na pogovore o tem, kako kar čim bolje zagotoviti napredek na tem področju. Tu, v pravni državi, kot pravilno razlagajo že sami, se skriva ključ do blaginje njihove domovine in njenih ljudi.

Izvori bogastva

Že nekaj let je, odkar je Svetovna banka, očitno z Adamom Smithom v mislih, objavila svojo znano študijo o izvoru bogastva narodov. V njej je najprej ugotovila, da lahko bogastvo oziroma kapital neke države razdelimo na tri različne vrste ali vire.

Prvi je naravno bogastvo – vsota vrednosti vseh naravnih dobrin, ki jih država premore, od rudnin, nafte in zemeljskih plinov do gozdov, kmetijskih površin in drugega.

Drugi vir ali vrsta bogastva je proizvedeno bogastvo. To je vsota vrednosti vsega tistega, kar običajno razumemo kot dejavnike proizvodnje (urbana središča, finančni kapital, oprema in infrastruktura), in proizvedeni rezultat tega procesa.

Tretji vir oziroma vrsta bogastva pa je tako imenovano “neotipljivo bogastvo” (intangible wealth), ki pomeni preostali del in vključuje dejavnike, kot so izobraževalni sistem in pravna država skupaj z vsemi njenimi temeljnimi elementi, med njimi so jasna pravila, učinkovit pravosodni sistem, raven varstva temeljnih pravic in tako dalje.

Neotipljivo bogastvo

Osrednja in presenetljiva ugotovitev študije je, da je daleč največji delež bogastva narodov ravno neotipljivo bogastvo. Kar 78 odstotkov vsega bogastva na svetu pomeni neotipljivi del, 18 odstotkov je proizvedenega dela in štiri odstotke naravnega bogastva.

Več lahko preberete na siol.net.