Predlog napisa za spomenik žrtvam vojn

Spomenik žrtvam vojn in z njimi povezanih dogodkov / Foto: R. Balen
Spomenik žrtvam vojn in z njimi povezanih dogodkov / Foto: R. Balen

Spomenik žrtvam vojn in z njimi povezanih dogodkov

Na slovenskem ozemlju so divjali spopadi v prelomnih časih evropske zgodovine: ob selitvah narodov, v bojih med fevdalnimi gospodi, v kmečkih uporih, v spopadih med krščanstvom in islamom, v vojnah med evropskimi silami, v prvi in drugi svetovni vojni. V njih je umrlo sto in sto tisoče ljudi.

V  letih 1914-1918 v prvi svetovni vojni, 1918-1919 v bojih za severno mejo, 1941 – 1945 v uporu proti okupatorju ter bratomornem krvoprelitju, leta 1991 v vojni za obrambo samostojne Republike Slovenije je bilo pobitih več kot 150.000 prebivalcev Slovenije in Slovencev v zamejstvu.

Posebna čast velja vsem ubitim upornikom proti oblastni samovolji, posebej proti fašizmu, nacionalsocializmu in komunizmu ter vsem žrtvam tiranij in totalitarizmov.

A monument to victims of wars and events related to them

Spomenik žrtvam vojn in z njimi povezanih dogodkov / Foto: arhiv Časnik
Spomenik žrtvam vojn in z njimi povezanih dogodkov / Foto: arhiv Časnik

In Slovenia, battles raged in groundbreaking times of European history: the migrations of nations, fights between Feudal lords, peasant uprisings, clashes between Christianity and Islam, wars between European powers, the First and the Second World War. Hundreds and hundreds of thousands of people died.

In the periods 1914-1918 in the First World War, 1918-19, fighting for the northern border and 1941-1945 in the resistance against the occupier and the fratricidal massacres, and in 1991 to defend the independent republic of Slovenia, more than 150,000 Slovenians and Slovenian emigrants were killed.

A special honour should be awarded to those killed resisting despotism, especially Fascism, National Socialism, and Communism, and all victims of tyrannies and totalitarianisms.