Je četrta božja zapoved res brezpogojna?

cetrta zapovedČetrta božja zapoved odpira najrazličnejša vprašanja in celo najbolj radikalne možnosti, ki jih prinaša življenje. Na primer, spoštuj očeta in mater, ne glede na to, kaj počneta? Ali pa, ljubi svoje otroke, ne glede na to, kaj ti počnejo?

Pri tem ne gre le za versko vprašanje, saj je družina najmočnejša psiho-biološka vez človeka, kjer so predvsem biološki starši tisti, ki v marsičem predstavljajo življenjski prototip za otroke, četudi so npr. zapustili družino. Poleg tega krščanstvo uči, da Bog, ki je nebeški oče in dopušča svobodo, ljubi svoje otroke, ne glede na to, kaj ti počnejo. Kljub nepredvidljivosti in zapletenosti družinskih odnosov, je naravni red jasen v razmejitvah in hierarhiji odnosov v družini. Narava namreč pove svoje, v kolikor npr. otroci postanejo postaršeni in čustveno skrbijo za probleme staršev, o čemer je pred kratkim pisal Aleš Čerin.

Stara zaveza temelji na desetih zapovedih in Mojzesovi postavi, ki pomeni tudi pravno in družbeno ureditev Izraela. To pojasnjuje tudi četrta zapoved, zapisana v celoti: Spoštuj očeta in mater, da se podaljšajo tvoji dnevi na zemlji, ki ti jo daje Gospod, tvoj Bog (2Mz 20,12). Usoda dežele (Izraela) je odvisna od družbene ureditve, kjer ima družina odločilni pomen. Avtoriteta staršev, predvsem očeta, zapisana v postavi, je pravzaprav neodvisen zakon družine in tako rekoč Izraela. Glava družine določa celotno družino, tudi v slabem. Ta generacijski naboj lepo ilustrira prerok Jeremija, ki pravi: »Očetje so jedli kislo grozdje, zobje otrok pa so skominasti.«. Vendar prerok, kot dober vizionar, nadaljuje z napovedjo nove zaveze, ko bo osebna odgovornost zamenjala ponavljajoče se generacijske zaplete.

Nova zaveza prinese popoln preobrat. Jezusov »meč« ne udari človeka, ampak njegove zaplete in stereotipe. V Jordanu, na kraju krsta, začne Jezus javno pot žrtvovanja za izničenje (izvirnega) greha. V modernem jeziku lahko rečemo, da staršem ponudi roko, da bi ti lahko osvobodili otroke preteklih spon in krivd, ki niso njihove. Izbris izvirnega greha je win-win kombinacija, s samostojnimi in odgovornimi otroci, ki lahko odidejo v svet, in srečnimi starši.

Vendar Jezusovi govori povsem razburkajo judovsko javnost. V zraku je bilo, kot da je Jezus prišel razdreti postavo, celo družinske odnose (prim. Mt 8,21, 10,35.37, 15,6, 19,5.19.29). Ne nazadnje je za svoje pravne prestopke plačal s križem. Kaj takega se je moralo zgoditi v tistem času, da se zgodovina ponavlja še danes, z vso občutljivostjo in obrambno držo glede družinske tematike?

Nekega dne, med govorom, Jezus imenuje Boga »Oče naš«, sebe pa Sin človekov, gospodar sobote. Zakon ni več kamen, ne sobota, ne družina, niti božji tempelj. To postane trojica, Oče, Sin in Sveti duh, njun odnos. Jezus tako ne razdre, ampak dopolni postavo, saj je on sam postava, njegovo telo božji tempelj (Mt 26,61). Naenkrat dobimo Očeta in pomen telesa, ki je sveto. S tem družina postane največ, preseže starozavezno družbeno vlogo, saj je pomembna sama zase, ne zaradi družbeno-političnih projektov ali ideološke folklore. Jezus namreč ne govori o družbeni ureditvi, saj je njegovo sporočilo nad politiko in socialnim redom, ampak o odnosu, v prvi vrsti do samega sebe in nato do bližnjih (Mt 19,19).

Četrta božja zapoved ima meje. Staršem podeljuje avtoriteto Bog, ki kreira življenje. Avtoriteto si je potrebno pridobiti, pri čemer cilj ne posvečuje (vzgojna) sredstva, saj so ta bistvenega pomena za otrokovo življenje. Sveti Pavel v Pismu Efežanom pravi, da naj otroci ubogajo svoje starše v Gospodu, očetje pa naj ne jezijo svojih otrok, temveč jih vzgajajo v Gospodovi vzgoji in opominjanju. Otrok potrebuje učenje kaj je prav, in sicer v odnosu, pri čemer ne gre misliti, da mu je potrebno nekaj vbiti v glavo s trdo roko. Zloraba moči bi namreč pomenila oporekanje Svetemu Pavlu in ponavljanje starega, čeprav je pri krstu obljuba drugačna, a je vsak dan znova uresničljiva, le da imajo »servis za igro« v svojih rokah vedno starši.

_______________
Časnik je še vedno brezplačen, ni pa zastonj in ne poceni. Če hočete in zmorete, lahko njegov obstoj podprete z donacijo.