Jazbinšek piše Virantu

Spoštovani dr. Gregor Virant, Predsednik DZ, v pogojih, ko se predsedniški kandidat dr. Danilo Türk še kar sklicuje na dogovor nad pravom, enako Borut Pahor na voljo nad pravom in dr. Milan Zver na suverenost nad pravom, ste ubrali edino demokratično »pravno čistunstvo« in referenduma o Zakonu o ukrepih za krepitev stabilnosti bank ne bo, pa naj ta pravno higieničen korak tehnično neuki vlagatelj te referendumske zahteve poslanec Jani Möderndorfer še kar naprej politikantsko razglaša za »politikantskega«.

Pritrditi Vam moram tudi ob predlogih k zakonu o Slovenskem državnem holdingu, ki je sicer za Pozitivno Slovenijo »drugorazredna tema« in bo njeno vztrajanje na referendumu dokaz njene destruktivnosti po sebi. Ker to vprašanje, seveda, ni v domeni všečnih predsedniških kandidatov in bi bilo njihovo nadaljnje mešanje referendumske godlje neverodostojno, je Vaša odgovornost, da državni zbor s spremembo zakona uveljavi najmanj Vaši predlagani določbi, da bi bil holding predmet nadzora Računskega sodišča in da bodo podatki o holdingu obravnavani kot informacije javnega značaja, sam pa dodajam, da bi morali enostavno uveljaviti javni holding z vsemi atributi javnopravnega značaja s koalicijsko odgovornostjo v Vladi in na upravljalskem nivoju ter uravnovešeno koalicijsko-opozicijsko odgovornostjo v Državnem zboru in na nadzornem nivoju.

Pač pa je Vaša ocena, da je Janković Janši napovedal totalno vojno in da bodo žrtve državljani, napačna. Tudi ocene, da gre za politično krizo so napačne. Gre izključno za Jankovićevo napoved totalne vojne pravni državi, katere žrtve naj bi bile neposredno banke. Seveda se bo ta vojna nadaljevala, kljub temu, da referenduma o »slabi banki« ne bo. Prenesena bo na polje medijsko-politične manipulacije, je mar zato lista »drugorazrednih« skeniranih podpisov podtaknjena pod »prvorazredno« referendumsko zahtevo? Gre izključno za bitko za netransparentno nadvlado nad NLB in konzorcijem bank, kreditodajalci za največje slovensko investicijsko pogorišče Projekt Stožice z nedokončanimi športnimi in javnimi ureditvami ter shoppingom, vse zgrajeno brez enega samega evra iz obljubljanega finančnega vira, presežnih dobičkov Trgovskega centra. Tako je ostal odplačilno nesposoben GREP d.o.o. z dolgom mestu dokončati športne in javne ureditve v velikostnem redu 20 milijonov evrov, vrniti kredite velikostnega reda 200 milijonov evrov, prevzeti odgovornost za stečaje malih podizvajalcev in celo velikih v delu, ko so se »dotaknili« Projekta Stožice, SCT-ja, Vegrada in Primorja. Banke pa so ostale brez verodostojnih zavarovanj svojih terjatev.

Seveda je bitko proti pravni državi lahko voditi, če se v SDS-ju zanašajo na Jankovićevo referendumsko kredibilnost in razočarani napovejo, »da bo ta destruktivna poteza Jankovića in Lukšiča še dodaten motiv, da se temeljito razišče krivda za rop slovenskih bank«. In s tem pritiskajo na organe pregona, da opravijo nalogo namesto premierja in ministrov, ki so dolžni državniško ukrepati brez »dodatnih motivov«, saj uradne osebe ne smejo zavestno opustiti ovadb kaznivih dejanj, za katera zvejo pri opravljanju svoje službe, še posebej, če so jih napovedali.

V primeru Projekta Stožice je kazenska ovadba proti NLB in konzorciju bank zaradi suma zlorabe zavarovanj bančnih terjatev že podana, glede same kreditne pogodbe 115 milijonov evrov pa tudi Vas, spoštovani Predsednik DZ, obveščam na osnovi javno dostopne informacije, da je bila na strani NLB podpisana po pooblastilu pooblastiteljev Marjana Kramarja in Boruta Staniča z dne 29.09.2004. Kar kaže na verjetnost, da v odobritvi kredita niso sodelovali kreditni organi banke, zato je verjetno analogno ukrepanje organov pregona kot v več kot stokrat manjšem primeru Dimic & Veselinovič. Spoštovani Predsednik DZ, pričakujem tudi, da boste opomnili ministre dr. Janeza Šušteršiča, dr. Žiga Turka in mag. Radovana Žerjava, da opravijo dolžni nadzor nad aktom in izvajanjem javno-zasebnega partnerstva Projekta Stožice.

Miha Jazbinšek, Česnikova 8, Ljubljana

Foto: Jazbinsek.net