Vprašanje za Šarca: Ima prav ministrica Katič, sodnik Florjančič ali tožilka Brezigar?

Besede, ki jih Šarec namenja tujcem, so še ena točka stand-up komedije Marjan Šarec /twitter
Javno vprašanje za predsednika vlade Marjana Šarca /twitter

Kdo ima prav? Ali ministrica za pravosodje, Andreja Katič, ki brani poslanstvo pravosodja, ali predsednik Vrhovnega sodišča Damijan Florjančič, ki brani kolege, in bivša generalna državna tožilka Barbara Brezigar, ki je dala prednost neodvisnosti tožilcev, ne pa pregonu kaznivega dejanja neplačila prispevkov za pokojnino zaposlenih? To vprašanje se mi postavi, ko prebiram sporočila medijev.

Ministrica za pravosodje Andreja Katič pravi:

»Državljani morajo imeti zaupanje v vladavino prava oziroma v  pravno državo Temeljno poslanstvo pravosodja je dobrobit državljank in za neustrezna ravnanja in nepravilnosti odgovornost nosita sodstvo in tožilstvo sama, saj mora biti pravosodje učinkovito in pravično. Izhajati moramo iz tega, da moramo vsi imeti, ne glede na spol, raso in druge okoliščine enake pravice, da smo vsi enaki pred zakonom«.

Poudarila je, da je potrebno neustrezna ravnanja in nepravilnosti učinkovito preprečevati. Odgovornost za to pa nosita sodstvo in tožilstvo sama, saj mora biti pravosodje učinkovito in pravično. Poudarila je, da na ministrstvu deluje implementacijska skupina, ki spremlja, kako so različni zakoni zaživeli v praksi, in predlaga morebitne spremembe, kot se kažejo na primeru «zakonitega« visokega odpisa dolga Damjanu Janković na škodo upnikov.

Predlogi sprememb morajo uživati zadostno podporo strokovne javnosti. Vse v korist državljanov, naših končnih uporabnikov. Tako ministrica!

Predsednik Vrhovnega sodišča, Damijan Florjančič, pa brani kolege

»Vsak poseg v neodvisnost sodstva je treba razumeti kot poseg v sam temelj njegovega delovanja in ključno slabitev položaja sodne veje oblasti. Tega si ne bi smela dovoliti nobena od drugih vej oblasti, ker se s spodkopavanjem tega temelja zamaje celotna zgradba pravne države, na kateri rasteta tudi demokratično vzpostavljeni drugi veji oblasti. Prav tako se mu zdi neprimerno parlamentarno ugotavljanje politične odgovornosti sodnikov, saj sodniki niso politični funkcionarji. Sodstvo je vedno tisto, ki na koncu požre rezultate delovanja drugih vej oblasti.«

Damijan Florjančič je, ko je beseda nanesla na insolvenčno zakonodajo v luči odpisa 95 odstotkov dolga podjetjem družine Janković, poudaril, da sodišče lahko le izvršuje zakon, ne more pa ga interpretirati mimo temeljne vsebine. Damijan Janković pa je v tem kontekstu lahko izkoristil zakon in izbrisal 29 milijonov evrov dolga.

Bivša generalna državna tožilka Barbara Brezigar pa je poskrbela za zaščito neodvisnosti državnih tožilcev pred pritiski politike. Javnost in politika sta namreč pričakovali, da bodo tožilci, po spremembi zakona, ki ga je zahtevalo Ustavno sodišče, opravili svojo vlogo in sprožili postopke zoper neplačnike pokojninskih prispevkov zaposlenim. Ta pričakovanja je smatrala kot pritisk na državne tožilce in tožilci niso sprožali pregona. Prizadeti zaposleni pa so ostali ogoljufani.

Sam se sprašujem, enako kot ministrica Alenka Bratušek, ki je vprašala sodnike in ministrico za pravosodje, ali ni tudi tisti, ki izvršuje zakone, ko vidi, da se zakon zlorablja, dolžan ukrepati. Bo dobila odgovor ? To je prvovrstno politično vprašanje tudi za Marjana Šarca, predsednika vlade.