Janša: Ne varčujemo, le manj se zadolžujemo

Avtor: Matic Cvelbar. Vir: Finance. Premier Janez Janša je v odgovorih na vprašanja poslancev na današnji seji DZ znova zatrdil, da je bil sprejem varčevalnih ukrepov nujen ter da je vlada sprejela tudi ukrepe za spodbujanje investicij in gospodarstva. Med pomembnejšimi prihodnjimi ukrepi vlade za izhod iz krize pa je predsednik vlade med drugim napovedal reformo trga dela.

Premier Janez Janša je na vprašanje poslanca Matevža Frangeža (SD), kako bo Slovenija preprečila zdrs v “varčevalno dolžniško spiralo”, dejal, da se temu lahko izognemo le s takojšnjim zmanjševanjem dolgov. Poudaril je, da se vlada pri svojem delu ni osredotočila zgolj na varčevanje, temveč je sprejela tudi ukrepe za spodbujanje investicij in gospodarstva.

Zadolžujmo se za polovico manj kot v preteklih letih

Ukrepe za izboljšanje davčnega okolja in investicije smo sprejeli še pred varčevalnim paketom, je pojasnil Janša. “Računamo, da bo to dalo določene rezultate in se bodo zato povečali prihodki v proračun,” je dejal. Vlada bo po njegovih besedah v prihodnjih mesecih predlagala še dodatne ukrepe za okrepitev prihodkovne strani proračuna.

Poudaril je, da o varčevanju sicer lahko govorimo le takrat, ko nečesa ne potrošimo. “Ne varčujemo, le za polovico manj se zadolžujemo kot v preteklih letih,” je dejal Janša.

Janša se je sicer strinjal s Frangežem, da je zadolženost gospodarstva nedvomno velik problem. Pri tem pa po njegovem mnenju ne gre le za vprašanje kreditnega krča, temveč tudi za tista podjetja, ki zaradi prezadolženosti ne morejo pridobiti posojil. Janša rešitev vidi v oživljanju gospodarstva in izboljšanju pogojev poslovanja, kar bi omenjene težave lahko bistveno omililo. Vlada je gospodarstvo po njegovem mnenju že spodbudila z investicijskimi olajšavami, za katere pričakuje, da bodo imele pozitivne učinke.

Nujni koraki potrebni tudi v smeri zdravstvene in pokojninske reforme

Vodja poslanske skupine Državljanske liste Rihard Braniselj je predsednika vlade vprašal, katere ukrepe in reforme bo vlada še predlagala za izhod iz finančne krize. Janša je pojasnil, da je vlada s socialnimi partnerji že uskladila izhodišča za socialni sporazum, v katerem je ponudila konkretne korake, s katerimi bi izboljšali poslovno okolje, odpravili kreditni krč in izboljšali trg dela.

Vlada namerava nujne korake izvesti tudi pri boljši organizaciji zdravstvenega sistema in prilagoditvi pokojninskega sistema. Janša pa meni, da mora biti težišče na ukrepih, ki izboljšujejo konkurenčnost gospodarstva, zato bo najpomembnejša reforma trga dela.

Na vprašanje Romana Jakiča (Pozitivna Slovenija), ki ga je zanimalo, zakaj si je premier za prvi obisk izbral prav Nemčijo, je Janša odgovoril, da je normalno, da predsednik vlade najprej obišče ključno zunanjetrgovinsko partnerico, kar Nemčija po njegovem mnenju nedvomno je. Nemčija je trenutno motor evropskega gospodarstva, ki blaži krizo v EU in evro območju, je poudaril Janša. Različne evropske države so sicer trenutno v različnih položajih, pomembno pa je, da se Slovenija zaveda svojega položaja in teže, je dejal Janša.

Kabinet predsednika vlade mora biti državljanom za vzgled

Vodja poslanske skupine Pozitivne Slovenije Jani Möderndorfer pa je na Janšo naslovil vprašanje glede plač v kabinetu predsednika vlade. Opozarja namreč, da se je v primerjavi s prejšnjim mandatom masa za plače v kabinetu povišala za 50 odstotkov oziroma dva milijona evrov v celotnem mandatu, čeprav je zaenkrat v njem zaposlenih manj ljudi. Poslanec je prepričan, da bi v času vsesplošnega varčevanja v kabinetu predsednika vlade morali biti za vzgled.

Janša odgovarja, da počnejo ravno to. V skladu s politiko reorganizacije in racionalizacije so namreč ukinili nekatere službe in organe, zato se krepijo nekatere funkcije v njegovem kabinetu. Poudaril je, da iz teh številk ni mogoče narediti nikakršnih sklepov in bi jih morali preveriti v celotni državni upravi, zato je poslancu očital, da “išče probleme, kjer jih ni”.