Janez Škrabec menedžer leta 2017 – ZAKAJ ŽE?

https://www.zdruzenje-manager.si/

Upravni odbor Združenja Manager je za menedžerja leta 2017 izbral Janeza Škrabca. Berem, da je g. Janez Škrabec v 21 letih, odkar je pri 33 letih ustanovil Riko, družbo razvil v vodilno slovensko inženiring podjetje. Riko v središče svojega delovanja postavlja povezovanje podjetij, s katerimi ustvarjajo odmevne zgodbe z visoko dodano vrednostjo, hkrati pa nadpovprečno vlagajo v družbeno-odgovorne projekte, svoj izbor pojasnjujejo v Združenju Manager. Zanimivo, kako se v Združenju Manager kar sami nagrajujejo in vlagajo v svoj ugled, kako so uspešni in družbeno odgovorni, do zaposlenih in socialnega okolja. Ob tem ne povedo, koliko nagrajeno podjetje prispeva svojemu socialnemu okolju. Koliko nagrajeni manager oz. podjetje, ki ga vodi, prispeva za skupno dobro, to je koliko davkov odvede državi, koliko sredstev daje za razne dobrodelne namene, mecenstvo i.p.? Koliko ima podjetje zaposlenih, kakšna je njihova izobrazbena in starostna struktura, kakšne so njihove plače, vse primerjalno z ostalim gospodarstvom, sicer je ocena in kvaliteta nagrade majava.

Uspešnost Janeza Škrabca, da dokazujejo tudi številke o njegovem inženiring podjetju: lani je 108 zaposlenih ustvarilo 117 milijonov evrov čistih prihodkov od prodaje in sedem milijonov evrov čistega dobička. Donosnost kapitala je znašala 24,4 odstotka, dodana vrednost na zaposlenega pa je s 144.000 evri med najvišjimi v Sloveniji.  Že leta berem, da je Janez Škrabec torej ustanovitelj treh podjetij RIKO in nadaljuje podjetništvo očeta Staneta Škrabca, ki je bil direktor ribniškega RIKA s ca. 1.600 zaposlenimi, a je končalo v stečaju, kar se vedno zataji. Berem: »Uspešno zgodbo je Škrabec ustvaril tudi s podjetjem Riko hiše, ki proizvaja in trži lesene bio hiše. Podjetje zaposluje 65 ljudi, prav toliko pa jih zanje dela pri kooperantih. Lani so prihodek povečali za petino na osem milijonov evrov, ustvarili so pol milijona evrov čistega dobička.« Koliko zaposlenih ima torej  grupa podjetij Riko, ki jih vodi Škrabec, nagrajeni menedžer leta 2017?  Torej 108  v Riko inženiringu in 65 v podjetju Riko Hiše d.o.o., ki ima proizvodnjo v Ribnici. Za primerjavo realnosti uspešnosti podatek, da je podjetje INOTHERM,  d. o. o, Ribnica,  imelo lani 240 zaposlenih in dobrih 51 milijonov evrov prihodkov in 10,5 milijona evrov čistega dobička. Prihodki podjetja so se v zadnjih petih letih več kot podvojili.

Pri nagrajevanju uspešnosti, se praviloma vpraša, katero mesto pa zaseda npr. podjetje Riko hiše glede na letno prodajo hiš in tržni delež na trgu v Sloveniji in v Evropi?  Na  strani EF-UK berem. Škrabec svoj ugled gradi z nenehnim podpiranjem vlaganja v raziskave in razvoj, poudarjanjem kakovosti izdelkov in storitev ter uspešnim dvigovanjem vrednosti podjetja. Pri tem pa ni za vse navedeno nobenega kvantitativnega podatka, potrebnega za merilo uspešnosti. Tesni sodelavci da najbolj cenijo njegovo nadpovprečno angažiranost in vztrajnost ter odločnost in predanost ciljem podjetja, ki niso kvantitativni. Kako so merljiv?Berem.  Škrabec k razvoju in rasti okolja in skupnosti prispeva tudi kot predsednik Alumni kluba in član sveta Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani, predsednik komisije za nagrade pri GZS, predsednik Slovensko-ruskega sveta, član številnih društev, ki Slovenijo povezujejo z mednarodnim poslovnim okoljem. Dalje berem. Janezu Škrabcu je za njegova prizadevanja za podporo kulturnih dogodkov in ustanov časnik Finance podelil naziv Mecen leta. Univerza v Ljubljani l. 2008 nagradi Janeza Škrabca s plaketo Pro universitate labacensi za njegov prispevek h kakovostnemu razvoju Univerze v Ljubljani. Janez Škrbec je sicer tudi ustanovni član Foruma 21 in član njegovega upravnega odbora. »Mecenstvo ni kupovanje odpustkov. Moj Bog je krščanski Bog, tej tradiciji pripadam. Jaz sem bil in sem še vedno marksist!«, tako g. Škrabec, berem l. 2015 v Delu. Janez Škrabec je sicer poslovnež z dobrimi zvezami, tudi v cerkvenih krogih. Janez Škrabec pravi: «Prvi kapitalisti smo najbolj izkoriščani« Ali res?