Iztirjena Slovenija

Avtor: Matej Avbelj. Vir: IUS kolumna. Pisec opisuje različne primere povezane z naslovom. Najprej opiše, kako je iztirila uredniška politika konvencionalnega medija, ki samega sebe šteje za pomembnega ustvarjalca javnega razuma na Slovenskem. Naprej opisuje primer izbrisanih, ko je bila Slovenija obsojena pred sodnim organom Sveta Evrope. Iztirala sta oba politična pola: prvi skače od navdušenja, drugi reagira defenzivno. Zadnji primer pa je poniglavo in kratkovidno žrtvovanje Slovenije, z jokavostjo evropskemu poslancu, socialistu Swobodi, da je le ta potem ko se je vrnil z obiska pri sestrskih strankah v Sloveniji, predlagal, da se pod nadzor Komisije nad uresničevanjem demokratičnih zavez Romunije in Bolgarije, dodatno uvrsti še Slovenijo.

Kolumno konča: “Iztirili smo. To je žalostno, kruto, a resnično in hkrati nujno spoznanje. Živimo v iztirjeni Sloveniji, katere alternativa pa je, prav tako, že od nekdaj znana. To je Evropska Slovenija. In prav to je neizmerna spodbuda za naprej. Za vse tiste, ki dajo kaj na integriteto: družbeno, institucionalno in – najpomembneje – osebno; in ki jim je, ko gre za javne zadeve, resnično demokratična slovenska republika, kot del zahodnega miselnega in vrednostnega sveta, zasidrana v srcu Evrope, temeljna vrednota.”

Več: IUS kolumna