Izprazni, spremeni, zlorabi

moski zenskeO pomenu besed v javnem prostoru

Med množico reklam, ki bijejo v človeka na ulici, se znajde tudi tak, ki promovira enakost med spoloma v politiki in gospodarstvu. Ampak, se človek vpraša, zakaj promovirajo enakost z različnostjo? Če sta namreč spola enaka, torej med njima ni razlik, je popolnoma vseeno ali si moški ali ženska, in še bolj vseeno je, če je 99,99% moških na vodilnih položajih in nobene ženske. Prav tako pa je vseeno ali uporabljaš žensko ali moško slovnično obliko. Ideologi, ki stojijo za tisto z našim denarjem plačano reklamo, v isti sapi požrejo samega sebe in niso iskreni saj najprej oznanjajo enakost spolov, a glej ga zlomka, takoj govorijo o moških in ženskah. Logično nepravilno je enakost promovirati z različnostjo. Tu pa je tudi ves problem.

Propaganda na plakatu je le še eno vsiljevanje ideologije spola kot neke sorte nove uradne ideologije, čeprav smo se komaj, pa ne še čisto, izvili iz totalitarne »uradne ideologije«, komunizma. Je pa res, da je ideologija spola naravna naslednica levičarskega totalitarizma, ki z zlorabo države in zakonodaje vsiljuje svoje arbitrarne poglede ne le državnemu aparatu, temveč se vriva v šolstvo, v družine, v posameznika. In proti temu mora biti vsak, ki še kaj da na zdravo pamet.

Površna analiza našega praktičnega propagandnega primera pravi, da zagovorniki enakosti spolov uničujejo pomen besed. A stvar je še hujša, če raziščemo kako avtorji pojmujejo besede, ki jih uporabljajo. Na strani Ministrstva za delo,… ki se imenuje tudi »za enake možnosti«, najdemo prosti spis, ki poskuša razložiti kaj naj bi po njihovo enakost spolov sploh bila. Poleg tega, da pišejo Bog z malo, ko bi morala biti velika začetnica, ker gre za osebno ime (tudi to nekaj razodeva, kajne?), pravilno ugotovijo, da enakosti in enakopravnosti ne moremo istovetiti, pa kljub temu očitno narobe uporabljajo besedi. »Ko govorimo o enakosti, govorimo o enaki vrednosti človeka kot posameznika/posameznice in kot pripadnika/pripadnice človeške družbe kot celote, iz katerega izvira človekovo enako dostojanstvo, ki od družbene organizacije načeloma zahteva enako (pravno) obravnavanje posameznikov/posameznic.« Kaj je torej po njihovo tako opevana enakost med spoloma? Iz citiranega teksta izhaja, da avtor v resnici misli in govori o enakopravnosti, kajti to, da imamo enako človeško dostojanstvo, ki pa ne izhaja iz družbe kakor trdi v spisu citirani avtor Benjamin Flander, temveč izhaja iz dejstva, da smo ljudje in smo kot taki Božje podobe in to je napačno povzeto iz krščanstva. Iz predstavitve, ki si jo brez sramu upa postaviti ministrstvo na uradno stran, ni razvidno in tudi ne more biti, kaj je enakost med spoloma. Ker enakosti med spoloma ni.

Zato ker:

Kolikor smo ljudje, imamo enako dostojanstvo, ki nam je dano od zunaj, t.j. od Boga.
Kolikor smo moški ali ženske, smo si različni in te temeljne različnosti ne moremo izničiti, četudi ideologija spolov to poskuša.
Kolikor smo družbena bitja, moramo biti obravnavani enako pred zakoni (torej zakoni veljajo za vse enako, kar je seveda utvara, ampak vendarle poskušamo).
Kolikor imamo različne talente, imamo tudi različne možnosti. Zato je tudi »enakost možnosti« pravzaprav utvara. Poglejte kako se je prav v šolstvu ta ideologija sprevrgla v svoje nasprotje, saj imamo neznansko število odličnjakov tam kjer niti dobrih ne bi smelo biti.
Kolikor smo člani različnih družin, družbenih slojev in kar je še družbenega, imamo različna izhodišča in torej različne možnosti.

Prosti spis ministrstva se sklicuje na GigaFida, ki je samo zbirka besedil in ne merilo pravilnosti (torej mirno sklepamo, da je v teh besedilih mnogokrat prisotna napačna uporaba, ki jo zagovarja ideologija spola), in ne na SSKJ, ker ta očitno še ni bil dovolj prečiščen v skladu z ideologijo, ki jo zagovarjajo, ko spreminja pomen besed. Že tak stavek je na uradni strani slovenske oblasti povsem nedopusten in spet priča, da gre tukaj za staro levičarsko-komunistično prakso: »če dejstva ne ustrezajo, gorje dejstvom«. Posledice pa so bolj škodljive kakor se zdi na prvi pogled, saj se napačna uporaba, izvotlitev in zloraba, zasidra v uradnem žargonu, kasneje v šolstvu in na koncu celo v pravopisu. Zato je potrebno ministrstvo opozoriti, da enakosti med spoloma ni in naj se borijo za enakopravnost od katere smo tudi zelo oddaljeni. Enakopravnost za vse, moške in ženske, pred zakonom, pri razpisih, pri dostopu do mikrofonov, itd. itn. Tudi tkim. »pozitivna« diskriminacija je diskriminacija, ki kaj hitro ostane le to, diskriminacija.

Ministrstvo nam torej pere možgane, z našim denarjem poskuša vsiliti čisto konkretno in tujo ideologijo (spet!) in se pri tem ne ustavi pred uničevanjem samega jezika, besed in pojmov. To bodo delali toliko časa, da bo belo črno in črno belo. Iz teksta je tudi jasno, da kaj takega ni slovenska posebnost, ampak je mednarodna zahodnjaška blodnja, ki se je poslužujejo verniki ideologije spolov. Da, verniki. Kajti ob pomanjkanju vere v Boga, so samega sebe povzdignili na raven bogov, ki hočejo doseči, da se jim vsi klanjajo in jih molijo. Zlepa ali zgrda, kakor vsi totalitarci vseh časov in vekov.

Zdravilo zoper tako nasilno invazivnost je preprosto. Gojiti moramo lepo slovenščino in se držati pomenov, ki jih imajo besede v našem lepem jeziku. Tako spoštovanje nas samih tudi omogoča ustvarjanje novih pomenov in sprejemanje novosti, ki so potrebne živemu jeziku, obenem pa deluje kot naravni protistrup zoper take blodnje kakor je ideologija spolov. Če tega ne bomo delali, bo jezikovna inkvizicija, ki vpije »sovražni govor, sovražni govor« zoper vsakega, ki misli in piše drugače pridobivala na moči in medijski reklami. Tâko inkvizicijo pač že imamo. Uperjena je proti slovenstvu, katolištvu in demokratičnemu taboru saj preganja vse, kar ji je ideološko drugačno. Grmade so torej pripravljene. Drva zbirajo v samem parlamentu v Stranki Mevžastega Caganja… Še malo pa bodo zagorele nove grmade v sodnih procesih kjer bodo zažigali, t.j. obsojali, ljudi dobesedno zaradi besed.

PS: Delo že objavlja željo Matjaža Hanžka (ZL), da se prepove shode, »ki širijo sovražni govor«. Pa smo tam! Od etikete do prepovedi je le korak. Kdaj ga bodo naredili?