Izjava ZNP o izbiri generalnega direktorja RTVS

Foto: Matic Štojs (spletna stran Demokracije).
Foto: Matic Štojs (spletna stran Demokracije).

Združenje novinarjev in publicistov (ZNP) meni, da bi bila izvolitev nekdanjega ministra za kulturo Uroša Grilca za generalnega direktorja RTV Slovenija norčevanje iz zakonodaje, zdrave pameti in vseh, ki si prizadevajo za neodvisnost civilne družbe in medijev od politike.

Po uradnih podatkih RTV Slovenija je med kandidati za generalnega direktorja tudi vodja urada za mladino na Mestni občini Ljubljana Uroš Grilc, ki je bil v času od marca 2013 do septembra 2014, ko je vlado vodila Alenka Bratušek, minister za kulturo. Na ta položaj je prišel iz Mestne občine Ljubljana, kjer je vodil oddelek za kulturo, kot minister je pripadal Pozitivni Sloveniji, ki jo vodi ljubljanski župan Zoran Janković.

Zakon o RTV Slovenija, ki je v veljavi od leta 2005, v 17. členu določa, da v programski svet RTV Slovenija ne morejo biti izvoljene oziroma imenovane osebe, ki so ob imenovanju ali v obdobju petih let pred imenovanjem bile člani organov političnih strank, poslanci ali uslužbenci v Evropskem parlamentu in funkcionarji v EU, poslanci v Državnem zboru, ministri, predsednik vlade, predsednik republike, državni sekretarji in drugi funkcionarji vladnih organov, župani, državni svetniki itd.

Ker je bil Uroš Grilc minister v obdobju zadnjih petih let, ne bi mogel biti izvoljen v programski svet RTV Slovenija, po drugi strani pa mu zakonska določba ne prepoveduje imenovanje za generalnega direktorja RTV Slovenije, kar je svojevrstni absurd in v nasprotju z duhom zakona. Prepoved izvolitev političnih funkcionarjev v programski svet je namreč posledica tega, da je dolga leta svet RTVS vodil nekdanji predsednik stranke ZLSD Janez Kocijančič. Generalni direktor RTVS pa ima še večji vpliv na delo novinarjev javnega zavoda, ki morajo biti po zakonu neodvisni od politike, saj predlaga programske direktorje radia in televizije ter imenuje odgovorne urednike.

Združenje novinarjev in publicistov zato poziva programski svet, naj prestavi odločanje o generalnem direktorju za nekaj mesecev, do takrat pa naj državni zbor odpravi sporno vrzel v zakonu tako, da za generalne direktorje RTV Slovenija, njihove namestnike in pomočnike, programske in druge direktorje javnega radia in televizije ter njihove odgovorne urednike veljajo enaka pravila kot za člane programskega sveta iz prve, druge in tretje točke 17. člena zakona o RTV Slovenija.

V Združenju novinarjev in publicistov si prizadevamo za javno RTV, ki bo neodvisna od vsake politike, avtonomna, strokovna in pluralna. Državljani, ki za javno RTV plačujejo obvezni prispevek, si zaslužijo, da je ne vodijo politiki in donedavni politični funkcionarji. V nasprotnem primeru bo Združenje novinarjev in publicistov pozvalo državljane k bojkotu, reklamacijam in drugim oblikam neplačevanja obveznega RTV prispevka.

Upravni odbor ZNP