Izjava MIZKŠ o žalitvah islamske skupnosti in neopravičljivem nasilju

IZJAVA ZA JAVNOST. Na Ministrstvu za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, ki je pristojno tudi za odnose z verskimi skupnostmi, z veliko zaskrbljenostjo spremljamo dogajanja v zvezi s filmom, ki ga islamska skupnost v svetu ocenjuje za bogoskrunskega.

V Sloveniji obravnava ustava to vprašanje v dveh členih: svoboda delovanja verskih skupnosti, ki jo v 7. členu jamči ustava Republike Slovenije ter enakost človekovih pravic in temeljnih svoboščin ne glede na vero, ki jo določa 14. člen ustave, ne zagotavljata samo nekaterih pravic pripadnikom posameznih skupnosti, ampak zavezujeta vse državljane, da to svobodo in te pravice spoštujejo. To pa pomeni tudi, da se vzdržijo dejanj, ki jih posamezna verska skupnost razume kot bogoskrunske.

V zahodni civilizaciji, kateri pripada tudi Slovenija, je svoboda izražanja zajamčena. To je velika vrednota, ki se ji nobena država ne bo odpovedala. Zato v teh državah ni sredstev, ki bi kakorkoli preprečevala izražanje mnenja, tudi preko filma ali drugih sredstev obveščanja, kar pa ne pomeni, da se oblast in politika do sporočil, katerih edini namen je provokacija in vzbujanje nestrpnosti, ne more negativno vrednostno opredeliti. Sklicevanje na svobodo govora tudi ne omejuje organov pregona pri obravnavi sovražnega govora, ki je zakonsko definiran.

Obsodba stališč, ki so za neko skupnost tako žaljiva, torej ni cenzura, kot je pravilno zapisal ustanovitelj organizacije Human Rights Watch Aryeh Neier, ampak je imela ameriška vlada pravico, da spregovori ter obsodi »grozljivo in na prvi pogled namerno provokacijo, ki je povzročila tako tragične posledice« kot je vse obsodbe vredno tudi nasilje v nekaterih državah, ki mu omenjeni film služi kot izgovor.

Ministrstvo se tem obtožbam pridružuje. Izreka solidarnost ameriški diplomaciji, ki je bila žrtev neopravičljivega nasilja. Izreka solidarnost islamski skupnosti v Sloveniji, ki je bila tudi žrtev nepotrebnih žalitev. Z islamsko skupnostjo vlada RS goji dobre odnose in deli prizadevanja, da bi tudi pripadniki te verske skupnosti v Sloveniji lahko živeli v duhu medsebojnega spoštovanja in v skladu s temeljnimi načeli slovenske ustave.

Vir: MIZKŠ