Izjava dneva, Anže Burger: Z drugim tirom se poskuša izčrpati maksimalno višino davkoplačevalskega denarja

burgerO aktualnem dogajanju pri upravljanju Luke Koper, o menjavi nadzornikov in dejavnostih okrog izgradnje drugega tira, smo za mnenje vprašali ekonomista dr. Anžeta Burgerja, raziskovalca na Visio institutu, docenta na katedri za mednarodne odnose na Fakulteti za družbene vede in sodelavca Društva Svetilnik. Zanimal nas je njegov pogled na vodenje Luke Koper, vlogo države in komentar rentabilnosti načrtov glede drugega tira.

 

Anže Burger:

Lastniki delniške družbe imajo po 275. členu ZGD pravico zamenjati člana nadzornega sveta kadarkoli in ga nadomestiti z drugim članom. SDH kot predstavnik državnega 51% deleža skupaj z lastnim deležem 11% predstavlja 62% deleža osnovnega kapitala družbe ima zatorej vso pravico do zamenjave nadzornega sveta v Luki Koper na skupščini 1. julija letos. Javnost s tega vidika nima pravice posegati ali se spraševati o smiselnosti lastninske pravice delničarja. Po drugi strani pa je SDH in Republika Slovenija last nas vseh in zato je v javnem interesu, da se ustrezno opraviči predlagano menjavo NS. V Zahtevi za dopolnitev dnevnega reda 27. skupščine delničarjev družbe Luke Koper SDH po mojem mnenju ni ustrezno argumentiral razloge za menjavo. Ta gordijski vozel avtonomnosti lastnika in javnega interesa do upravljanja družb v državni lasti je mogoče presekati le tako, da se vse družbe v državni lasti, ki delujejo na trgu, privatizira. Privatni lastniki bodo potem nosili odgovornost za morebitne neustrezne prakse korporativnega upravljanja, kar pa ne bo več domena javnega interesa.

Strokovnjaki so glede drugega tira jasno povedali, da je predlagana trasa neustrezna in neupravičeno draga, saj obstaja veliko cenejša možnost gradnje vzporedno z obstoječim tirom Koper Divača. Trenutni projekt s številnimi predori, viadukti, mostovi in galerijami na že tako nepredvidljivih kraških tleh je način, kako izčrpati maksimalno višino rente davkoplačevalskega denarja. Ponovila se bo zgodba TEŠ6, Stožic, Šentviškega predora in podobnih sifonskih projektov.